Login
Mineral resources of Poland> Bilans 2009

Bilans Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w Polsce
wg stanu na 31 XII 2009 r.

Rozdziały:

Surowce energetyczne:

Surowce metaliczne:

Surowce chemiczne

Wody podziemne:

Surowce inne (skalne):