Login
Mineral resources of Poland> Metallic raw materials> Arsenic
English SelectedChange language to Polish
  
    2022     
    2021     
    2020     
    2019     
    2018     
    2017     
    2016     
    2014     
    2015     
    2013     
    2012     

Rudy arsenu

Arsen występuje w postaci rud metali w żyłowych złożach hydrotermalnych, kontaktowo-metasomatycznych i skarnowych, w których występują minerały arsenowe: arsenopiryt (FeAsS) i loelingit (FeAs2).

Rudy arsenu nie są wydobywane ze względu na brak zapotrzebowania na arsen oraz na jego toksyczne własności. Rudy arsenu udokumentowano w 1954 roku w Sudetach w złożu Złoty Stok, w ilości 714,4 tys. t rud bilansowych zawierających 25,5 tys. t As. Wydobycie rud arsenu z tego złoża zostało zaniechane w 1960 r. Pozostałe w złożu zasoby wynoszą 536,5 tys. t rudy, zawierającej 19,6 tys. t As oraz około 1 500 kg Au. Innym zarzuconym złożem z udokumentowanymi w 1955 roku niewielkimi zasobami rud arsenu jest złoże Czarnów w Sudetach. Zasoby bilansowe oszacowane w kat. C2 wynoszą ok. 20,5 tys. t rudy arsenopirytowej przy średniej zawartości As ok. 10,15 %. Rudom siarczkowym towarzyszy złoto do kilku g/t rudy.

Obecnie na świecie pozyskuje się arsen w postaci arszeniku (As2O3) z siarczkowych rud miedzi, ołowiu i innych metali w procesie prażenia tych rud. Arszenik stosuje się do produkcji konserwantów drewna i zwalczania szkodników.

Stopień rozpoznania zasobów i stan zagospodarowania złóż arsenu i cyny zestawiono w tabeli 1.

Opracował: Stanisław Z. Mikulski