Fotografia:

O mnie:

Dr Wiesław TrelaKONTAKT


Państwowy Instytut Geologiczny

Oddział Świętokrzyski

ul. Zgoda 21

25-953 Kielce

tel. (+48 41) 361 25 37 wew. 208

wieslaw.trela@pgi.gov.plCONTACT


Polish Geological Institute

Holy Cross Mts. Branch

Zgoda 21

25-953 Kielce

tel. (+48 41) 361 25 37 ext. 208

wieslaw.trela@pgi.gov.plEDUKACJA


Magisterium – 1992 Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Doktorat – 2003 Państwowy Instytut Geologiczny

uprawnienia geologiczne: VIII-151 – 2005EDUCATION


M.Sc. thesis – 1992 Jagiellonian University, Cracow

Ph.D. thesis – 2003 Polish Geological Institute

PRINCE II Certificate – 2007ZAINTERESOWANIA BADAWCZE


  • Sedymentologia i geochemia skał węglanowych, fosforytowych i ilastych

  • Stratygrafia i paleogeografia ordowiku i dolnego syluru w Górach Świętokrzyskich

  • Paleogleby

  • Geoedukacja i geoturystykaSCIENTIFIC INTERESTS


  • Sedimentology and geochemistry of carbonate, phosphate and mudstone rocks

  • Stratigraphy and palaeogeography of Ordovician and Lower Silurian in the Holy Cross Mountains

  • Paleosoils

  • Geoeducation and geotourism
WYBRANE PUBLIKACJE/SELECTED PUBLICATIONS


Artykuły/Papers


Trela W., 1998. Środowisko sedymentacji piaskowców „ warstw z Krynek” w rejonie Nietuliska (NE obrzeżenie Gór Świętokrzyskich). Przegląd Geologiczny, 46: 67–70.

Trela W., 1998. Sedimentary environment of the condensed Ordovician limestones from Mójcza section (Holy Cross Mts.). Geological Quarterly, 42: 289–300.

Trela W., 2000. Zapis izotopowy (18O i 13C) w wapieniach górnego ordowiku z Mójczy w Górach Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 48: 736–740.

Trela W., 2001. Sedimentological record of changing hydrodynamic conditions in the upper Tremadoc deposits of the Holy Cross Mountains, Poland. Geological Quarterly 45: 131–142.

Trela W., Szczepanik Z., Salwa S., 2001. The Ordovician rocks of Pobroszyn in the Łysogóry region of the Holy Cross Mountains, Poland. Geological Quarterly 45: 143–154.

Szczepanik Z., Trela W., Salwa S., 2004. Kambr górny we wschodniej części regionu kieleckiego Gór Świętokrzyskich – komunikat wstępny. Przegląd Geologiczny, 52: 895–898.

Trela W., 2005. Condensation and phosphatization of the Middle and Upper Ordovician limestones on the Malopolska Block (Poland): response to palaeoceanographic conditions. Sedimentary Geology, 178: 219–236.

Trela W., 2005. Środowiska sedymentacji ordowiku górnego w regionie kieleckim Gór Świętokrzyskich. Biul. Państw. Inst. Geol., 417:109–167.

Trela W., 2006. Litostratygrafia ordowiku w Górach Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 54: 622–631.

Trela W., 2006. Ordowik w Górach Świętokrzyskich: zapis stratygraficzny i sedymentacyjny. LXXVII Zjazd Naukowy PTG – materiały konferencyjne, 28–35.

Nawrocki J., Dunlap J., Pecskay Z., Krzemiński L., Żylińska A., Fanning M., Kozłowski W., Salwa S., Szczepanik Z., Trela W., 2007. Late Neoproterozoic to Early Palaeozoic palaoegeography of the Holy Cross Mountains (Central Poland): an integrated approach. Journal of the Geological Society, London, 164, 405–423.

Trela W., 2007. Upper Ordovician mudrock facies and trace fossils in the northern Holy Cross Mountains, Poland, and their relation to oxygen- and sea-level dynamics. Palaeogeography, Palaeoclimate, Palaeoecology, 246, 488–501.

Podhalańska T., Trela W., 2007. Stratigraphy and sedimentary record of the Lower Silurian succession in the southern Holy Cross Mountains, Poland. Acta Palaeontologica Sinica, 46 (suppl), 397–401.

Trela W., Malec J., 2007. Zapis 13C w osadach pogranicza dewonu i karbonu w południowej części Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 55: 411–415.

Trela W., Salwa S., 2007. Litostratygrafia dolnego syluru w odsłonięciu Bardo Sawy (południowa część Gór Świętokrzyskich): związek ze zmianami poziomu morza i cyrkulacją oceaniczną. Przegląd Geologiczny, 55: 971–978.

Trela W., 2008. Sedimentary and microbial record of the Middle/Upper Ordovician phosphogenetic episode in the northern Holy Cross Mountains, Poland. Sedimentary Geology, 203: 131–142.


Streszczenia/Abstracts


Trela W., 2004. The Ordovician sea-level changes in the Malopolska Block (south-eastern Poland). In: Hint, O., Ainsar, L., (eds.), WOGOGOB-2004, Working Group of the Ordovician Geology of Baltoscandia, Estonia, 13-18 May. Abstracts, 98–99.

Trela W., 2005. Upper Ordovician sedimentary record in the northern Holy Cross Mts. (Poland): response to sea-level changes. In: Koren, T., Evdokimova, I., Tolmacheva, T., (eds.), The 6th Baltic Stratigraphical Conference, August 23-25, St. Petersburg, Russia: Abstracts, 126–127.

Trela W., Szczepanik Z., Salwa, S., 2005. New stratigraphic, tectonic and facies data from the Upper Cambrian of the northern Malopolska Block (Poland). In: Koren, T., Evdokimova, I., Tolmacheva, T., (eds.), The 6th Baltic Stratigraphical Conference, August 23-25, St. Petersburg, Russia: Abstracts, 128–129.

Trela W., 2006. Fosfatogeneza w zapisie osadowym środkowego/górnego ordowiku w Górach Świętokrzyskich: wskaźnik warunków sedymentacyjnych i paleoekologicznych. In: Skompski S., Żylińska A. (eds.), Procesy i Zdarzenia w Historii Geologicznej Gór Świętokrzyskich – LXXVII Zjazd Naukowy PTG – materiały konferencyjne, 143–145.

Trela W., Podhalańska T., Malec J., 2006. Granica ordowik/sylur w Zbrzy – południowa część regionu kieleckiego Gór Świętokrzyskich. In: Skompski S., Żylińska A. (eds.), Procesy i Zdarzenia w Historii Geologicznej Gór Świętokrzyskich – LXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego – materiały konferencyjne, 146–148.

Trela W., Podhalańska T., 2008. Stratygrafia i litologia landoweru (dolny sylur) w regionie łysogórskim Gór Świętokrzyskich. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008. Abstrakty, 123–124.


Mapy/Maps


Trela W., 2004. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000 arkusz Pełczyce (308), wersja elektroniczna.

Trela W., 2004. Ark. Pełczyce (308). Objaśnienia do SMGP 1:50 000, wersja elektroniczna.

Trela W., 2004. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000 arkusz Bledzew (427), wersja elektroniczna.

Trela W., 2004. Ark. Bledzew (427). Objaśnienia do SMGP 1:50 000, wersja elektroniczna.


Jeśli zauważysz jakieś błędy na tej stronie proszę o kontakt (pod kontaktem adres mailowy)