Login
Geo-engineering atlases> O projekcie
  
    O Projekcie     
    O Atlasach     
    Główny cel     
    Metodyka     
    Stan realizacji     

Stan realizacji prac:

Atlasy geologiczno-inżynierskie zrealizowane w latach 1998 - 2017:

 1. Atlas geologiczno-inżynierski województwa mazowieckiego - powiat płocki (projekt pilotażowy)
 2. Atlas geologiczno-inżynierski województwa mazowieckiego – powiat piaseczyński (projekt pilotażowy),
 3. Atlas geologiczno-inżynierski aglomeracji Bydgoszcz,
 4. Atlas geologiczno-inżynierski aglomeracji Koszalin,
 5. Atlas geologiczno-inżynierski wybranych obszarów polskiej strefy brzegowej – rejon klifów kaszubskich (Cetniewo – Jastrzębia Góra) (projekt pilotażowy),
 6. Atlas geologiczno-inżynierski wybranych obszarów polskiej strefy brzegowej – rejon klifów gdyńskich (Oksywie – Babie Doły, Orłowo) (projekt pilotażowy),
 7. Atlas geologiczno-inżynierski aglomeracji Wałbrzych – Świebodzice – Kamienna Góra,
 8. Atlas geologiczno-inżynierski aglomeracji łódzkiej,
 9. Atlas geologiczno-inżynierski aglomeracji Rybnik - Jastrzębie Zdrój – Żory,
 10. Atlas geologiczno-inżynierski aglomeracji wrocławskiej,
 11. Atlas geologiczno-inżynierski Poznania,
 12. Atlas geologiczno-inżynierski aglomeracji krakowskiej,
 13. Atlas geologiczno-inżynierski aglomeracji trójmiejskiej Gdańsk-Sopot-Gdynia,
 14. Atlas geologiczno-inżynierski aglomeracji katowickiej,
 15. Atlas geologiczno-inżynierski Warszawy.

Atlasy geologiczno-inżynierskie w realizacji w latach 2018-2021:

 1. Atlas geologiczno-inżynierski Szczecina,
 2. Atlas geologiczno-inżynierski Lublin-Świdnik.

Studia wykonalności Atlasów geologiczno-inżynierskich w realizacji w latach 2018-2021:

 1. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Słupska,
 2. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Grudziądza,
 3. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Olsztyna,
 4. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Gorzowa Wielkopolskiego,
 5. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Torunia,
 6. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Włocławka,
 7. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Płocka,
 8. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Białegostoku,
 9. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Zielonej Góry,
 10. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Kalisza,
 11. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Radomia,
 12. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Legnicy,
 13. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Opola,
 14. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Częstochowy,
 15. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Bielsko-Białej,
 16. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Rzeszowa,
 17. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Tarnowa,
 18. Studium wykonalności dla potrzeb sporządzenia Atlasu geologiczno-inżynierskiego Kielc.

Baza danych geologiczno-inżynierskich (BDGI):

 1. ponad 404 000 otworów wiertniczych wprowadzonych w latach 1998-2017,
 2. 60 000 otworów wiertniczych planowanych do wprowadzenia w latach 2018-2021.

Baza danych właściwości fizycznych i mechanicznych głównych typów litogenetycznych gruntów i skał w Polsce (BDGI-WFM):

 1. 65 934 wyników badań fizyczno-mechanicznych próbek gruntów i skał wprowadzonych w latach 1998-2017,
 2. 120 000 wyników badań fizyczno-mechanicznych próbek gruntów i skał planowanych do wprowadzenia w latach 2018-2021.

Atlasy geologiczno-inżynierskie

Baza danych geologiczno-inżynierskich (BDGI):

 1. ponad 404 000 otworów wiertniczych wprowadzonych w latach 1998-2017,
 2. 60 000 otworów wiertniczych planowanych do wprowadzenia w latach 2018-2021.

Baza danych właściwości fizycznych i mechanicznych głównych typów litogenetycznych gruntów i skał w Polsce (BDGI-WFM):

 1. 65 934 wyników badań fizyczno-mechanicznych próbek gruntów i skał wprowadzonych w latach 1998-2017,
 2. 120 000 wyników badań fizyczno-mechanicznych próbek gruntów i skał planowanych do wprowadzenia w latach 2018-2021.

Atlasy geologiczno-inżynierskie