Zaloguj
Geologia Samorządowa> Kalendarium

Kalendarium

Konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa, Filar 1 – pt.: „ Zapotrzebowanie gospodarki krajowej na surowce mineralne”

Konferencja odbędzie się w Krakowie, 17 stycznia 2018 r. w godz. 11.00-15.00 w siedzibie Oddziału Karpackiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Skrzatów 1. Spotkanie będzie miało charakter paneli dyskusyjnych, podczas których zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z Filarem 1 PSP, tj. Zapotrzebowaniem gospodarki krajowej na surowce mineralne. Gośćmi paneli dyskusyjnych będą przedstawiciele rządu i parlamentu, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu. Wraz z zaproszonymi gośćmi zastanowimy się nad założeniami Polityki Surowcowej Państwa. Podczas paneli dyskusyjnych porozmawiamy z ekspertami i użytkownikami surowców o potrzebach gospodarki krajowej oraz zasadach wykorzystania naszego potencjału geologicznego i identyfikacji potencjalnych obszarów niszowych rynku surowcowego. Dyskusja dotyczyć będzie również możliwości i ograniczeń geologii w nauce i edukacji oraz lokalnych kwestii związanych z geologią. Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 13 stycznia 2018 r. na adres psp@mos.gov.pl. Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej PIG-PIB LINK

Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie

W dniach 21-23 lutego 2018 r., w Licheniu k. Konina odbędzie się X Konferencja „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie". Celem Konferencji jest zaprezentowanie aspektów prawnych i możliwości finansowania inwestycji związanych z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych, przedstawienie doświadczeń firm działających na rynku polskim i zagranicznym w zakresie realizacji tego typu inwestycji oraz możliwości zastosowania nowoczesnych technologii. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli samorządów, inwestorów, przedsiębiorstw komunalnych - przyszłych użytkowników zakładów TPOK, przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych –przyszłych odbiorców energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w procesie TPOK oraz zainteresowanych instytucji, organizacji i firm. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej LINK

X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego

W dniach 16.04.2018r. do 18.04.2018r., w Bełchatowie odbędzie się X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego pod hasłem :„WĘGIEL BRUNATNY – DZIŚ I W PRZYSZŁOŚCI”. Celem Kongresu jest integracja osób ze środowiska górniczego i energetycznego oraz podjęte będą tematy ważne dla gospodarki, związane z przyszłością najtańszego źródła energii, jakim jest węgiel brunatny, jako bardzo istotny element stabilizujący bezpieczeństwo energetyczne Polski. Szczegółowe informacje o kongresie znajdą Państwo na stronie internetowej LINK