Zaloguj
Geologia Samorządowa> Kalendarium

Kalendarium

Konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa, Filar 9 PSP – usprawnienia systemu podatków i danin

PIG-PIB zaprasza na konferencję, która jest kontynuacją rozpoczętych w listopadzie 2017 r., szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP), opracowanego pod kierunkiem Pana Ministra Mariusza Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Konferencja odbędzie się 11 lipca 2018 r. w Rzeszowie, w budynku V Politechniki Rzeszowskiej (Aleja Powstańców Warszawy 12) w godz. 10:30 – 16:30. W panelach dyskusyjnych wezmą udział przedstawiciele rządu, parlamentu, administracji, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu. Podczas spotkania omówione zostaną kwestie dotyczące weryfikacji obecnego systemu opłat i podatków związanych z działalnością geologiczną i górniczą. Zaproszeni przedstawiciele przedsiębiorstw z branży eksploatacyjnej omówią problemy, z którymi w tym zakresie aktualnie borykają się polskie firmy. Następnie eksperci z Ministerstwa Środowiska i innych instytucji przedstawią swoje propozycje rozwiązań prawnych usprawniających system opodatkowania eksploatacji. Istotnym elementem polityki surowcowej jest też odpowiednia wycena wartości zasobów złóż kopalin objętych własnością górniczą jako elementu mienia Skarbu Państwa, w tym dla celów opłat i użytkowania górniczego. Osobny panel dyskusyjny poświęcony będzie na omówienie ważnych dla regionu Podkarpacia kwestii ze sfery surowcowej. Istotna część konferencji przeznaczona zostanie na otwartą dyskusję z uczestnikami, każdy z Państwa będzie miał szansę zabrać głos.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zachęcamy też do poinformowania o niej innych potencjalnie zainteresowanych tematem osób. Ze względów organizacyjnych konieczne jest zarejestrowanie się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://http://psp.mos.gov.pl/zgloszenia-rzeszow do dnia 8 lipca 2018 r. W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym, któremu powierzono organizację konferencji konsultacyjnych Paweł Derkowski, tel. 22 4592780, 696 598 823;