Zaloguj
Geologia Samorządowa> Kalendarium

Kalendarium

Konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa, Filar 3 – pt.: „Pozyskiwanie surowców z odpadów i ich zamienniki oraz rekultywacja i remediacja".

PIG-PIB zaprasza na konferencję, która jest kontynuacją rozpoczętych w listopadzie 2017 r., szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP), opracowanego pod kierunkiem Pana Ministra Mariusza Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Konferencja odbędzie się we Wrocławiu, 28 marca 2018 r., w godz. 10.00-15.30, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego , sala 10 im. Unii Europejskiej Europejskiej. Spotkanie będzie miało charakter paneli dyskusyjnych, podczas których zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z Filarem 3 PSP, tj. "Pozyskiwanie surowców z odpadów i ich zamienniki oraz rekultywacja i remediacja". Gośćmi paneli dyskusyjnych będą przedstawiciele rządu i parlamentu, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 23.03.2018 r., na adres psp@mos.gov.pl

X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego

W dniach 16.04.2018r. do 18.04.2018r., w Bełchatowie odbędzie się X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego pod hasłem :„WĘGIEL BRUNATNY – DZIŚ I W PRZYSZŁOŚCI”. Celem Kongresu jest integracja osób ze środowiska górniczego i energetycznego oraz podjęte będą tematy ważne dla gospodarki, związane z przyszłością najtańszego źródła energii, jakim jest węgiel brunatny, jako bardzo istotny element stabilizujący bezpieczeństwo energetyczne Polski. Szczegółowe informacje o kongresie znajdą Państwo na stronie internetowej LINK

II konferencji naukowo-technicznej pt.: "Hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii"

W dniach 20-22 maja 2018 roku w Wałbrzychu (Hotel Aqua Zdrój) odbędzie się II konferencji naukowo-technicznej pt. HYDROGEOLOGIA W PRAKTYCE – PRAKTYKA W HYDROGEOLOGII. Tematyka II konferencji HPPH-2018: hydrogeologia górnicza, budowa i eksploatacja ujęć wód podziemnych, metody badań i monitoringu w hydrogeologii, zasoby i gospodarka wodami podziemnymi, dokumentowanie zasobów wód podziemnych, ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem. Organizatorami konferencji są: POLTEGOR-INSTYTUT” Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach oraz Przewodnicząca Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych. Konferencja jest objęta honorowym patronatem Sekretarza Stanu Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Surowcowej Państwa Mariusza Oriona Jędryska i Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Adama Mirka. Planowany jest honorowy patronat Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Szczegółowe informacje o konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej LINK

XIX Seminarium z cyklu „Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń”

W dniach 05–08.06.2018 r. w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym „Zacisze” w Spale odbędzie się XIX Seminarium z cyklu „Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń”. Ramowa tematyka seminarium: problemy projektowania prac geologicznych i dokumentowania złóż, problemy racjonalnego wykorzystania kopalin towarzyszących i współwystępujących, metody badań jakości i ocena przydatności surowcowej kopalin,problemy hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie w dokumentowaniu złóż. Szczegółowe informacje o seminarium znajdą Państwo na stronie internetowej LINK