Zaloguj
Geologia Samorządowa> Kalendarium

Kalendarium

XXIX Konferencji Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi

W dniach 6-8 listopada 2019r., w Rytrze odbędzie się XXIX Konferencja z cyklu „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”.Konferencje z cyklu „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” są organizowane corocznie od 1990 r., na stałe wpisując się w kalendarium wydarzeń poruszających szeroko pojętą problematykę gospodarki surowcami mineralnymi. Jednocześnie przyczyniają się do propagowania zasad zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami, a także w zakresie m.in. prowadzenia działalności na obszarach prawnie chronionych oraz gospodarki odpadami, zwłaszcza wydobywczymi. Głównym celem cyklicznej konferencji „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” jest wymiana poglądów, doświadczeń i wiedzy z zakresu szeroko rozumianej gospodarki surowcami mineralnymi (energetycznymi i nieenergetycznymi). XXIX Konferencja Aktualia, organizowana przez jest Pracownię Polityki Surowcowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowejLINK