Zaloguj
Geologia Samorządowa> Kalendarium

Kalendarium

Ogólnopolska Konferencja Stop Suszy! - Uwaga !!! zmiana terminu

PIG-PIB informuje, że w dniu 7 kwietnia 2020r., odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Stop Suszy!. Spotkanie odbędzie się o godz. 10.30 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Golden Floor Tower przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie. W trakcie konferencji prezentowane będą korzyści, praktyczne możliwości oraz prawne ścieżek dostępu do konkretnych działań minimalizujących bądź eliminujących skutki suszy. Organizatorami konferencji są Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz PGW Wody Polskie. Szczegółowe informacje konferencji oraz formularz zgłoszeniowy, znajdą Państwo na stronie internetowej. Uwaga! Zmiana terminu konferencji, szczegółowe informacje zawarte są w linku LINK

XI Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego

W dniach 20-22 kwietnia 2020 r., w Bełchatowie pod hasłem: „WĘGIEL BRUNATNY – ALTERNATYWNE KIERUNKI WYKORZYSTANIA” odbędzie się XI Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego. Kongres ma na celu integracje przedstawicieli świata nauki oraz specjalistów związanych z przemysłem wydobywczym i energetycznym, którzy podejmować będą tematy ważne dla gospodarki, związane z przyszłością węgla brunatnego, jako bardzo istotnego elementu stabilizującego bezpieczeństwo energetyczne Polski. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej PGE LINK

XX Konferencję – Kruszywa Mineralne Surowce-Rynek-Technologie-Jakość

W dniach 22-24 kwietnia 2020r, w Kudowie Zdroju odbędzie się XX Konferencję – Kruszywa Mineralne. Tematyka Konferencji: prognozy funkcjonowania rynku surowców skalnych i baza zasobowa, eksploatacja złóż i przeróbka – technologie, innowacyjność rozwiązań, Jakość kruszyw i kamienia budowlanego, bezpieczeństwo pracy, środowiska i społeczności lokalnej, aktualne zagadnienia formalno-prawne górnictwa kruszywowego. W ramach konferencji w dniu 24.04.2020 r. odbędzie się wycieczka techniczna, szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie. Organizatorami Konferencji jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział we Wrocławiu oraz Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej dedykowanej konferencji LINK

IV Polski Kongres Geologiczny

Polskie Towarzystwo Geologiczne, Oddział Poznański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wielkopolska społeczność geologów we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym serdecznie zapraszają do udziału w IV Polskim Kongresie Geologicznym, który odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2020 roku w Poznaniu. Nadrzędnym celem Kongresu będzie przegląd aktualnej problematyki badawczej oraz integracja środowiska polskich geologów. Ponieważ kongres jest znakomitą okazją do wymiany myśli i nawiązania współpracy między naukowcami i praktykami, oprócz sesji naukowych odbędą się również trzy sesje plenarne poświęcone wykorzystaniu nauki w praktyce. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej poświęconej Kongresowi LINK

XXII Konferencja pt. Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie

W w dniach 21 - 22 września 2020 r., w Hotelu Stok, w Wiśle, ul. Jawornik 52 A. Odbędzie się XXII Konferencja pt. Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie. Konferencja jest kontynuacją spotkań na temat działań podejmowanych dla poprawy bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w zakładach górniczych. Wymiana dobrych praktyk i wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz współpracy wewnątrz sektorowej. Wydarzenie to skierowane jest do przedstawicieli górnictwa podziemnego, odkrywkowego i otworowego. Organizatorami Konferencji są Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Główny Instytut Górnictwa. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w/w wydarzeniu, a szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej poświęconej konferencji LINK

Konferencja Naukowa: Zmiany Klimatyczne w Przeszłości Geologicznej

W dniach 18-19 listopada 2020r., w Warszawie w siedzibie PIG-PIB odbędzie się Konferencja Zmiany Klimatyczne w Przeszłości Geologicznej. Celem konferencji jest przedstawienie zmian paleoklimatycznych w aspekcie zróżnicowanych badań geologicznych, przy zastosowaniu innowacyjnych metod badawczych. Szczegółowe informacje o konferencji znajdą Państwo w załącznikuLINK