Zaloguj
Geologia Samorządowa> Kalendarium

Kalendarium

Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń

W dniach 31 maja – 2 czerwca 2017 r. odbędzie się konferencja pt "Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń" Problemy projektowania prac geologicznych, dokumentowanie zmian stanu zasobów ,problemy modelowania złóż, teoria i praktyka stosowania kodeksu JORC. Organizatorami konferencji jest Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego i Zakładowe Koło SITG, Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej WGGiOŚ i Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Dolnośląski.

NOWOCZESNE METODY ROZPOZNANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO W BUDOWNICTWIE".

PIG-PIB zaprasza w dniach 17–20 października 2017 r., do Rzeszowa na sympozjum pt."WSPÓŁCZESNE PROBLEMY GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ W POLSCE", które odbędzie się pod hasłem "NOWOCZESNE METODY ROZPOZNANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO W BUDOWNICTWIE". Zachęcamy Państwa do do wygłaszania referatów, prezentowania wyników badań oraz do dyskusji na temat aspektów geologiczno-inżynierskich i roli rozpoznania podłoża w procesie projektowania i realizacji inwestycji budowlanych.Organizatorzy Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy ,Polski Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska.

XVII Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

W dniach 11 -12 stycznia 2017 roku we Wrocławiu odbędzie się XVII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL. Tematem przewodnim Kongresu będą perspektywy rozwoju polskiej energetyki w roku 2017. Poruszane będę zagadnienia związane m.in. z polityką surowcową Polski oraz odnawialnymi źródłami energii (OZE). Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej LINK