Zaloguj
Geologia Samorządowa> Kalendarium

Kalendarium

II Kongres Trendy Energetyczne

PIG-PIB informuje,że w dniach 8-9 października 2019 r., w Krakowie odbędzie się II Kongres Trendy Energetyczne. Tematy i zagadnienia II edycji Kongresu – Trendy Energetyczne to m. in.: trendy zmian polskiej branży energetycznej, technika grzewcza, budynki energooszczędne, Program Czyste Powietrze, prawo i zagadnienia związane z ustawą o OZE, elektromobilność, mikroinstalacje, aukcje OZE. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w/w wydarzeniu, a szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej poświęconej kongresowiLINK

XXIX Konferencji Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi

W dniach 6-8 listopada 2019r., w Rytrze odbędzie się XXIX Konferencja z cyklu „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”.Konferencje z cyklu „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” są organizowane corocznie od 1990 r., na stałe wpisując się w kalendarium wydarzeń poruszających szeroko pojętą problematykę gospodarki surowcami mineralnymi. Jednocześnie przyczyniają się do propagowania zasad zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami, a także w zakresie m.in. prowadzenia działalności na obszarach prawnie chronionych oraz gospodarki odpadami, zwłaszcza wydobywczymi. Głównym celem cyklicznej konferencji „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” jest wymiana poglądów, doświadczeń i wiedzy z zakresu szeroko rozumianej gospodarki surowcami mineralnymi (energetycznymi i nieenergetycznymi). XXIX Konferencja Aktualia, organizowana przez jest Pracownię Polityki Surowcowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowejLINK