Zaloguj
Geologia Samorządowa> Kalendarium

Kalendarium

XXIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej

XXIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej odbędzie się w dniach 24-26.02.2020 r. w Krakowie, w hotelu QUBUS, ul. Nadwiślańska 6. Podczas sesji poruszone zostaną zagadnienia tj. transformacja energetyczna – trendy i praktyka funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych, nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż, zagrożenia naturalne w górnictwie podziemnym, metan – źródło energii i zagrożenie, dobre praktyki w zapewnieniu stateczności wyrobisk korytarzowych i specjalnych w górnictwie podziemnym, górnictwo wobec rewolucji cyfrowej: technologiczno-organizacyjne aspekty procesów innowacyjnych, górnictwo a jego otoczenie społeczne – szanse i wyzwania. W ramach Szkoły przewidziano panel dyskusyjny: „Polsce potrzebny jest węgiel – jak długo i dlaczego?”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowejLINK

XIII Ogólnopolskie Forum Pomp Ciepła i Technologii Grzewczej

26 lutego 2020 r. w Kielcach odbędzie się XIII Ogólnopolskie Forum Pomp Ciepła i Technologii Grzewczej. Forum Pomp Ciepła to idealna miejsce, by zapoznać się z nowymi technologiami, sposobami sterowania i diagnostyki pomp ciepła, analizą cen pomp ciepła, aspektami prawnymi, wymaganiami dla instalatorów. Szczegółowe informacje o Forum oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej LINK

XXII Konferencja pt. Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie

W w dniach 25 - 26 marca 2020 r., w Hotelu Stok, w Wiśle, ul. Jawornik 52 A. Odbędzie się XXII Konferencja pt. Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie. Konferencja jest kontynuacją spotkań na temat działań podejmowanych dla poprawy bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w zakładach górniczych. Wymiana dobrych praktyk i wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz współpracy wewnątrz sektorowej. Wydarzenie to skierowane jest do przedstawicieli górnictwa podziemnego, odkrywkowego i otworowego. Organizatorami Konferencji są Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Główny Instytut Górnictwa. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w/w wydarzeniu, a szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej poświęconej konferencji LINK

Konferencja Naukowa: Zmiany Klimatyczne w Przeszłości Geologicznej

W dniach 25-26 marca 2020r., w Warszawie w siedzibie PIG-PIB odbędzie się Konferencja Zmiany Klimatyczne w Przeszłości Geologicznej. Celem konferencji jest przedstawienie zmian paleoklimatycznych w aspekcie zróżnicowanych badań geologicznych, przy zastosowaniu innowacyjnych metod badawczych. Szczegółowe informacje o konferencji znajdą Państwo w załącznikuLINK

XI Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego

W dniach 20-22 kwietnia 2020 r., w Bełchatowie pod hasłem: „WĘGIEL BRUNATNY – ALTERNATYWNE KIERUNKI WYKORZYSTANIA” odbędzie się XI Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego. Kongres ma na celu integracje przedstawicieli świata nauki oraz specjalistów związanych z przemysłem wydobywczym i energetycznym, którzy podejmować będą tematy ważne dla gospodarki, związane z przyszłością węgla brunatnego, jako bardzo istotnego elementu stabilizującego bezpieczeństwo energetyczne Polski. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej PGE LINK

XX Konferencję – Kruszywa Mineralne Surowce-Rynek-Technologie-Jakość

W dniach 22-24 kwietnia 2020r, w Kudowie Zdroju odbędzie się XX Konferencję – Kruszywa Mineralne. Tematyka Konferencji: prognozy funkcjonowania rynku surowców skalnych i baza zasobowa, eksploatacja złóż i przeróbka – technologie, innowacyjność rozwiązań, Jakość kruszyw i kamienia budowlanego, bezpieczeństwo pracy, środowiska i społeczności lokalnej, aktualne zagadnienia formalno-prawne górnictwa kruszywowego. W ramach konferencji w dniu 24.04.2020 r. odbędzie się wycieczka techniczna, szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie. Organizatorami Konferencji jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział we Wrocławiu oraz Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej dedykowanej konferencji LINK

IV Polski Kongres Geologiczny

Polskie Towarzystwo Geologiczne, Oddział Poznański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wielkopolska społeczność geologów we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym serdecznie zapraszają do udziału w IV Polskim Kongresie Geologicznym, który odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2020 roku w Poznaniu. Nadrzędnym celem Kongresu będzie przegląd aktualnej problematyki badawczej oraz integracja środowiska polskich geologów. Ponieważ kongres jest znakomitą okazją do wymiany myśli i nawiązania współpracy między naukowcami i praktykami, oprócz sesji naukowych odbędą się również trzy sesje plenarne poświęcone wykorzystaniu nauki w praktyce. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej poświęconej Kongresowi LINK