Zaloguj
Geologia Samorządowa> Kalendarium

Kalendarium

XXII Konferencja pt. Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie

W w dniach 25 - 26 marca 2020 r., w Hotelu Stok, w Wiśle, ul. Jawornik 52 A. Odbędzie się XXII Konferencja pt. Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie. Konferencja jest kontynuacją spotkań na temat działań podejmowanych dla poprawy bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w zakładach górniczych. Wymiana dobrych praktyk i wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz współpracy wewnątrzsektorowej. Wydarzenie to skierowane jest do przedstawicieli górnictwa podziemnego, odkrywkowego i otworowego. Organizatorami Konferencji są Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Główny Instytut Górnictwa. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w/w wydarzeniu, a szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej poświęconej konferencji LINK

Konferencja Naukowa: Zmiany Klimatyczne w Przeszłości Geologicznej

W dniach 25-26 marca 2020r., w Warszawie w siedzibie PIG-PIB odbędzie się Konferencja Zmiany Klimatyczne w Przeszłości Geologicznej. Celem konferencji jest przedstawienie zmian paleoklimatycznych w aspekcie zróżnicowanych badań geologicznych, przy zastosowaniu innowacyjnych metod badawczych. Szczegółowe informacje o konferencji znajdą Państwo w załącznikuLINK

IV Polski Kongres Geologiczny

Polskie Towarzystwo Geologiczne, Oddział Poznański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wielkopolska społeczność geologów we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym serdecznie zapraszają do udziału w IV Polskim Kongresie Geologicznym, który odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2020 roku w Poznaniu. Nadrzędnym celem Kongresu będzie przegląd aktualnej problematyki badawczej oraz integracja środowiska polskich geologów. Ponieważ kongres jest znakomitą okazją do wymiany myśli i nawiązania współpracy między naukowcami i praktykami, oprócz sesji naukowych odbędą się również trzy sesje plenarne poświęcone wykorzystaniu nauki w praktyce. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej poświęconej Kongresowi LINK