Zaloguj
Geologia Samorządowa> Kontakt

Kontakt

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4,
00-975 Warszawa
e-mail: powiaty@pgi.gov.pl

dr Kamilla Olejniczak
tel. 500 162 004

dr Joanna Fajfer
tel. 32 296 48 52

mgr inż. Joanna Krasuska
tel. 22 459 24 76