Geologia Samorządowa> Linki

Przydatne linki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.  WIĘCEJ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki WodnejNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest największą instytucją realizującą Politykę Ekologiczną Państwa poprzez finansowanie inwestycji w ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w obszarach ważnych z punktu widzenia procesu dostosowawczego do standardów i norm Unii Europejskiej. Finansuje przedsięwzięcia w ochronie środowiska. WIĘCEJ

   

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Państwowy Instytut GeologicznyPaństwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy jest największym ośrodkiem naukowo-badawczym polskiej geologii. Utworzony został na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego w maju 1919 r., zaledwie pół roku po odzyskaniu niepodległości, tym samym jest jednym z najstarszych polskich instytutów naukowych. WIĘCEJ

Centralna Baza Danych Geologicznych

Centralna Baza Danych GeologicznychCentralna Baza Danych Geologicznych, prowadzona i rozbudowywana przez Państwowy Instytut Geologiczny, to największy w Polsce zbiór danych cyfrowych związanych z naukami o Ziemi. Zadaniem CBDG jest gromadzenie i udostępnianie różnego rodzaju informacji z dziedziny geologii i nauk pokrewnych. Witryna CBDG pozwala na dostęp do większości zgromadzonych danych publicznych. Są tu dostępne  formularze do wyszukiwania informacji o dokumentacjach geologicznych, otworach wiertniczych i wiele innych. Interaktywna mapa prezentuje te dane na tle podstawowych danych geograficznych WIĘCEJ

Wyższy Urząd Górniczy

Wyższy Urzd GrniczyWykonując służbę publiczną jako organ nadzoru górniczego, WUG dąży do poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalnego zagospodarowania złóż kopalin oraz ograniczenia uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko.WIĘCEJ

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Wody Polskie działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506). WIĘCEJ

Związek Powiatów Polskich

Związek Powiatów PolskichZwiązek Powiatów Polskich  jest stowarzyszeniem powiatów mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrony wspólnych interesów powiatów oraz dążenie do społeczno - gospodarczego rozwoju polskich powiatów. WIĘCEJ