Zaloguj
Geologia Samorządowa> Osuwiska

  
    Konsultacje     
    Szkolenia     
    SOPO     
    Zgłaszanie osuwisk     

Tryb postępowania w przypadku zapytań/wątpliwości osób prywatnych dotyczących „Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi” na terenie ich własności gruntowej

W przypadku konieczności udzielenia, przez specjalistów z Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego, wyjaśnień dotyczących „Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi” osoby zainteresowane mogą zwrócić się o to do PIG-PIB w formie pisemnej, za pośrednictwem odpowiedniego Starosty Powiatowego, Burmistrza Miasta lub Wójta Gminy.

Jeżeli władze gminy lub powiatu uznają za niezbędną wizytę w terenie naszego pracownika, to będzie to możliwe po zapewnieniu zwrotu kosztów delegacji tej osoby.

Korespondencje prosimy kierować na adres:LINK