Zaloguj
Geologia Samorządowa> Warsztaty
  
    2018     
    2017     
    2016     
Materiały Prelegenci Galeria Kontakt

Informacje ogólne

PIG-PIB zaprasza na bezpłatne warsztaty pt.: „Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowo- społeczne odkrywkowej eksploatacji kopalin”

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, zaprasza na bezpłatne warsztaty, poświęcone aspektom administracyjno-prawnym i środowisko-społecznym odkrywkowej eksploatacji kopalin. Szkolenie odbędzie się w dniach 3-4 października 2018 r. (środa i czwartek) od godz. 9:00, w Bogatyni. W dniu 3.10.2018r., odbędzie się sesja referatowa w sali konferencyjnej hotelu Rychło, ul. Pocztowa 15, 59 - 920 Bogatynia. W dniu 4.10.2018r. odbędzie się sesja terenowa na terenie Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Udział w warsztatach potwierdzony zostanie imiennym certyfikatem. Uczestnikom szkolenia na hasło „szkolenie PIG” udzielona zostanie zniżka na noclegi w hotelu Rychło.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, prosimy przesłać na adres e-mail: powiaty@pgi.gov.pl do dnia 17 września 2018 r. Szczegółowe informacje PIG-PIB udziela pod nr telefonu: 500 162 004, (22) 4592 476, (32) 296 48 40. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (70), o przyjęciu na warsztaty decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach, uczestnik szkolenia zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia PIG-PIB, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: powiaty@pgi.gov.pl, lub telefonicznie 500 162 004 (22) 45 92 476, (32) 296 48 40 o odstąpieniu uczestnictwa w szkoleniu, nie później jednak niż do dnia 25 września 2018 r.

W ramach warsztatów uczestnikom szkolenia przysługuje bezpłatny udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie w formie lunchu. PIG-PIB nie pokrywa uczestnikom szkolenia, kosztów dojazdów, noclegów i pełnego wyżywienia.

Uczestnicy sesji terenowej zobowiązani są do posiadania stroju w teren tj. odpowiedniego obuwia i odzieży wierzchniej, przystosowanych do warunków terenowych.

Informujemy, że zaplanowane warsztaty odbędą się w ramach realizowanego przez PIG-PIB projektu „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA” serwis geoinformacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa, który finansowany jest ze środków NFOŚIGW.

Mapa przedstawiająca lokalizację hotelu Rychło.

Uczestnikom szkolenia na hasło „szkolenie PIG” udzielona zostanie zniżka na noclegi w hotelu Rychło.

HOTEL RYCHŁO

ul. Pocztowa 15
59 - 920 Bogatynia
tel. +48 75 77 32 072, +48 75 77 32 073, +48 75 77 32 074
fax: +48 75 77 32 075
e-mail: recepcja@rychlo.pl