Zaloguj
Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu

Międzynarodowy Rok
Jaskiń i Krasu

Jaskinie Polski

Witryna Portalu CBDG "Jaskinie Polski" prezentuje stan udokumentowanej wiedzy o jaskiniach i podobnych obiektach przyrodniczych. Wiedza ta jest gromadzona przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi (PTPNoZ) od lat 70. XX w. do dziś w toku prac inwentaryzacyjnych prowadzonych przez polskich speleologów. PTPNoZ Celem tych działań jest dążenie do uzyskania kompletu dokumentacji z całej Polski oraz ich sukcesywna aktualizacja. Serwis jest także źródłem referencyjnych danych przestrzennych.

Dokumentacje zawierają zestandaryzowane dane lokalizacyjne, morfometryczne, bibliograficzne, przyrodnicze (geologia, hydrologia, biologia, archeologia, klimatologia i ochrona środowiska), opisowe (historia badań, eksploracji i dokumentowania) oraz załączniki graficzne (plany, przekroje i zdjęcia) według stanu wiedzy na rok, w którym je opracowano lub zaktualizowano. Stanowią one doskonały materiał wyjściowy do naukowych badań specjalistycznych. Odzwierciedlają stan wiedzy autorów i zachowują ich styl opisu.

Dane udostępniane są nieodpłatnie poprzez serwis "Jaskinie Polski", aplikacje mapowe Portalu danych przestrzennych Geologia: SMGT 1:10000, Jaskinie, a także przeglądarkę mobilną GeoLOG. Dostęp do danych przestrzennych zapewniany jest w postaci usług mapowych WMS i WFS oraz w formacie plików SHP

Poprawne działanie serwisu „Jaskinie Polski” wymaga odblokowania „wyskakujących okienek” w opcjach internetowych przeglądarki.

Znaki konwencjonalne


Tatry - SMGT 1: 10 000

Tatry - SMGT 1: 10 000


Jaskinie - Portal Geologia

Jaskinie - Portal Geologia


Jaskinie w aplikacji mobilnej GeoLOG