Zaloguj
Jaskinie> Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu

Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu

Rok 2021 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Jaskiń i Krasu (International Year of Caves and Karst – IYCK). Hasło tego Międzynarodowego Roku: „Odkrywać, rozumieć i chronić” wyraża jego główny cel – uświadomienie światowej społeczności, w tym decydentów, naukowców, osób odpowiedzialnych za zagospodarowanie przestrzenne, edukację i ochronę środowiska, jak ważnym zasobem i jednocześnie dziedzictwem przyrodniczym.

Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w ramach wydarzenia organizuje Speleo-webinaria, któe odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca za pośrednictwem Sekcyjnego kanału na YouTube.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 24 listopada 2022, o godz. 19.00:
Jaskinie Wyżyny Krakowsko Częstochowskiej od smoka wawelskiego do powstańców styczniowych - dr Michał Wojenka - link do spotkania