Zaloguj
Kolekcje geologiczne> Słownik skamieniałości

Słownik słów kluczowych „Skamieniałości” CBDG

Słownik słów kluczowych „Skamieniałości” został sporządzony w celu efektywnego wyszukiwania danych paleontologicznych w zasobach Centralnej Bazy Danych Geologicznych PIG-PIB. Jest wykorzystywany w obrębie podsystemów CBDG: „Dokumenty”, „Otwory” oraz „Kolekcje geologiczne”.

Opracowanie: dr hab. Marcin Machalski (Instytut Paleobiologii, PAN)
Konsultacja: mgr Ewa Machalska (Geologiczne Bazy Danych PIG-PIB)

  
    Słownik     
    Budowa     
    Systematyka     
    Bibliografia     

Budowa słownika

Słownik ma budowę hierarchiczną. Na szczycie hierarchii znajdują się nazwy trzech działów tematycznych: „Skamieniałości strukturalne”, „Skamieniałości śladowe” oraz „Terminy ogólne”.

Dział „Skamieniałości strukturalne" ma strukturę hierarchiczną, opartą na uproszczonej systematyce świata żywego (patrz poniżej: „Przyjęta systematyka świata żywego”). Zasadniczy zrąb tej części słownika stanowią łacińskie terminy systematyczne (np. „Mollusca”), którym towarzyszą ich polskie i/lub łacińskie synonimy (np. „mięczaki”, „Lamellibranchiata”). Dział „Skamieniałości strukturalne" zawiera także terminy opisowe, (np. „haczyki głowonogów”), przyporządkowane odpowiednim kategoriom systematycznym.

Słowa kluczowe w dziale „Terminy ogólne” występują zasadniczo w postaci listy alfabetycznej. Tylko do wybranych haseł dołączono hasła podrzędne (np. „spory”  dzielą się na „mikrospory” i „makrospory”).

Dział „Skamieniałości śladowe” ma strukturę mieszaną – do uszeregowanych alfabetycznie terminów bardziej ogólnych dowiązane są terminy podrzędne.