Zaloguj
Muzeum> Edukacja

EDUKACJA W MUZEUM GEOLOGICZNYM

Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB od lat prowadzi zakrojoną na szeroką skalę działalność popularyzatorsko-edukacyjną z zakresu nauk o Ziemi. Podstawą tej działalności są lekcje muzealne i warsztaty tematyczne przeprowadzane w muzeum Geologicznym w Warszawie oraz w salach ekspozycyjnych oddziałów regionalnych instytutu. Organizowane są również prelekcje i wykłady poza instytutem – np. w szkołach, domach kultury. Z myślą o internautach przygotowano cykl lekcji geologicznych w formie wortalu, będących pomocą dla nauczycieli, a także będący w przygotowaniu dział "Wiedzieć więcej", który będzie sukcesywnie uzupełnianą skarbnicą wiedzy z zakresu nauk o ziemi, opracowaną przez specjalistów.

W Muzeum Geologicznym i oddziałach regionalnych PIG-PIB wydawane są liczne materiały popularnonaukowe, np: foldery Jak powstały Tatry i Jak powstały Góry Świętokrzyskie etc., organizowane są tematyczne wystawy czasowe, a także opracowywane edukacyjne ścieżki geoturystyczne.

Wiedzę geologiczną Muzeum propaguje również podczas cieszących się dużym zainteresowaniem imprez o profilu popularnonaukowym takich, jak: Piknik Naukowy, Festiwal Nauki, Noc Muzeów, Dzień Ziemi, Jurajski Piknik Geologiczny, Letnia Szkoła Geologii czy Majówka Geologiczna (Góra Świętej Anny).

Ponadto w Muzeum nieodpłatnie przygotowuje się kolekcje dydaktyczne skał i minerałów dla szkół.