Zaloguj
Muzeum> Edukacja> Lekcje muzealne> Najsłynniejsze polskie stanowiska paleontologiczne SzP

NAJSŁYNNIEJSZE POLSKIE STANOWISKA PALEONTOLOGICZNE
I SENSACYJNE POLSKIE ODKRYCIA (lekcja lub warsztaty)

Maria Andruszkiewicz - Gorzelak

Na zajęciach oprócz krótkiego wstępu na temat paleontologii i pracy paleontologów, omawiane będą polskie stanowiska paleontologiczne i odkryte tam przez polskich paleontologów wymarłe zwierzęta (w tym dinozaury) oraz tropy sprzed milionów lat.

Celem zajęć jest:

 • zapoznanie dzieci z paleontologią i polskimi stanowiskami paleontologicznymi;
 • zainteresowanie dzieci pracą paleontologów;
 • zapoznanie z różnymi typami skamieniałości i sposobem ich powstawania;
 • zaznajomienie z metodami poszukiwania skamieniałości, ich transportu oraz preparacji;
 • nabycie praktycznej umiejętności rozpoznawania skamieniałości;
 • zaznajomienie z prehistorycznymi zwierzętami żyjącymi na terenie Polski miliony lat temu;
 • zapoznanie z najstarszymi na świecie śladami czworonogów;
 • poznanie pierwszego polskiego dinozaura i zwierząt z nim żyjących;
 • rozbudzenie w dzieciach ciekawości i pasji badawczej;

Forma zajęć: warsztaty

  Warsztaty:
  Podczas warsztatów dzieci obejrzą prezentację multimedialną opatrzoną licznymi ilustracjami, zobaczą z bliska i dotkną prawdziwe skamieniałości, a także zrobią odlewy tropu dinozaura- naturalnych rozmiarów oraz przygotują je do transportu do szkoły.

  Warsztaty trwają ok 1 h (w zależności od aktywności dzieci)
  Grupa może liczyć maksymalnie 30 osób

Warsztaty skierowane do uczniów klas I-V szkoły podstawowej.