Zaloguj
Muzeum> Edukacja> Lekcje muzealne> Historia życia na Ziemi

Historia życia na Ziemi

Marlena Świło, Monika Krzeczyńska

Podczas zajęć uczniowie poznają historię życia na naszej planecie, od momentu jego powstania aż do pojawienia się pierwszych ludzi. Dowiedzą się jakie zwierzęta i rośliny żyły w kolejnych epokach geologicznych oraz jak zmieniał się otaczający je świat. Na podstawie animowanej prezentacji multimedialnej oraz informacji podawanych przez prowadzących uczniowie samodzielnie wykonają uproszczoną tabelę stratygraficzną obrazującą zmiany w środowisku biotycznym.

Zajęcia dla klas IV-VI.
Grupa może liczyć maksymalnie 30 osób. Podczas rezerwacji proszę podać dokładną ilość uczestników. Zajęcia trwają ok. 90 minut.