Zaloguj
Muzeum> Magazyn główny> Modele 3D> Amonity

Amonity

AMONITY (Ammonoidea) – wymarła grupa głowonogów, która pojawiła się w dewonie, a wyginęła pod koniec kredy. Najbardziej znane amonity właściwe żyły licznie w morzach jurajskich i kredowych. Amonity były organizmami wyłącznie morskimi, żyły najczęściej w otwartej strefie wód. Były sprawnymi drapieżnikami, ich głowa wyposażona była w oczy oraz chwytne czułki służące do zdobywania pokarmu. Polowały głównie na drobne bezkręgowce. Planispiralnie zwinięte muszle amonitów osiągające czasami duże rozmiary (średnica dochodząca do 2,5 m) były gładkie lub ornamentowane żeberkami, guzkami a niekiedy kolcami

Amonit

Trachyscaphites pulcherrimus (Roemer, 1841)i jeżowiec
• Kępie k. Opatowa
• turon (kreda)
• MUZ.PIG.8.II.2002

Amonit

Peltoceras sp.
• Jasna Góra, Częstochowa
• oksford (późna jura)
• MUZ.PIG.127.II.470

Amonit

Perisphinctes sp.
• Kamieniołom na południu wsi Kuchary k. Częstochowy, Niecka Włoszczowska, Wyżyna Przedborska
• wczesny kimerydy (późna jura)
• MUZ.PIG.127.II.843

Amonit

Peltoceras interscisum Uhlig
• Jasna Góra, Częstochowa
• wczesny oksford (późna jura)
• MUZ.PIG.127.II.910

Amonit

Parkinsonia (Oraniceras) wuerttembergica Oppel, 1857
• Truskolasy, Jura Częstochowska, Obniżenie Krzepickie
• baton (środkowa jura)
• MUZ.PIG.297.II.362 565

Amonit

Aspidoceras perarmatum Sowerby, 1842
• okolice. Częstochowy
• oksford (późna jura)
• MUZ.PIG.411.II.1

Amonit

Perisphinctes birmenstorfensis Moesch
• Wrzosowa, koło Częstochowy, Obniżenie Górnej Warty
• oksford (późna jura)
• MUZ.PIG.411.II.15B

Amonit

Lissoceratoides erato d’Orbygny, 1874
• Jasna Góra, Częstochowa
• oksford (późna jura)
• MUZ.PIG.411.II.58

Amonit

Peltoceras gerberi Prieser
• Kłobuck, ark. Częstochowa, Wyżyna Wieluńska
• oksford (późna jura)
• MUZ.PIG.411.II.77

Amonit

Peltoceratoides mairei Malinowska, 1963
• Kłobuck k. Częstochowy, Wyżyna Wieluńska
• oksford (późna jura)
• MUZ.PIG.411.II.79

Amonit

Taramelliceras różyckii Malinowska, 1963
• Pierzchno (okolice Częstochowy)
• oksford (późna jura)
• MUZ.PIG.411.II.99

Amonit

Taramelliceras różyckii Malinowska, 1963
• Pierzchno (okolice Częstochowy)
• oksford (późna jura)
• MUZ.PIG.411.II.99b

Amonit

Cardioceras rachis Buckman, 1920
• Jasna Góra, Częstochowa
• oksford (późna jura)
• MUZ.PIG.411.II.208

Amonit

Goliathiceras goliath d’Orbygny,1847
• Górka, ark. Chrzanów, Pagóry Jaworznickie
• oksford (późna jura)
• MUZ.PIG.411.II.266

Amonit

Pachydiscus cf. oldhami Sharpe, 1855
• Kolonia Cieszyce k.Solca Sandomierskiego
• kampan (późna kreda)
• MUZ.PIG.N424

Amonit

Perishinctes sp.
• Łobodno k. Częstochowy
• oksford (późna jura)
• MUZ.PIG.1185.II.145

Amonit

Kosmoceras superbum Kopik 1979
• Wrzosowa k/Częstochowy, Wyżyna Częstochowska
• kelowej (środkowa jura)
• MUZ.PIG.1291.II.112

Amonit

Hoploscaphites minimus Błaszkiewicz, 1980
• Piotrawin (Małopolski Przełom Wisły)
• wczesny mastrycht (późna kreda)
• MUZ.PIG.1310.II.13

Amonit

Acanthoscaphites praequadrispinosus Błaszkiewicz, 1980
• Piotrawin (Małopolski Przełom Wisły)
• późny kampan (późna kreda)
• MUZ.PIG.1310.II.17

Amonit

Acanthoscaphites bispinosus Nowak, 1911
• Piotrawin (Małopolski Przełom Wisły)
• późny mastrycht (późna kreda)
• MUZ.PIG.1310.II.19.II

Amonit

Acanthoscaphites tuberculatus Gibel
• Ciszyca Górna k/Solca nad Wisłą, Małopolski Przełom Wisły
• późny kampan (późna kreda)
• MUZ.PIG.1310.II.313

Amonit

Acanthoscaphites quadrispinosus Geinitz
• Jawór Solecki k/Solca nad Wisłą, Małopolski Przełom Wisły
• późny mastrycht (późna kreda)
• MUZ.PIG.1310.II.360

Amonit

Gregoryceras (Gregoryceras) tenuisculptum Gygi, 1977
• Nawojowa Góra k/Chrzanowa, Rów Krzeszowicki
• oksford (późna jura)
• MUZ.PIG.1499.II.6

Amonit

Dichotomosphinctes sp. ex gr. wartae Bukowski
• Prędziszów k/Częstochowy, Wyżyna Częstochowska
• środkowy oksford (późna jura)
• MUZ.PIG.1645.II.20

Amonit

Prorasenia cf. crenata (Quenstedt)
• Bobrowniki k. Działoszyna, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
• kimeryd dolny (późna jura)
• MUZ.PIG.1797.II.10

Amonit

Perishinces sp.
• Podłęże k. Działoszyna,Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
• oksford (późna jura)
• MUZ.PIG.1Ak.II.20

Amonit

• amonit z rodziny Perisphinctidae lub Oppeliidae
• Włodowice k. Ogrodzieńca, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
• kelowej (jura środkowa)
• coll A. Kin
• MUZ.PIG.1AK.II.43

Amonit

• amonit z rodziny Perisphinctidae lub Oppeliidae
• Włodowice k. Ogrodzieńca, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
• kelowej (jura środkowa)
• coll A. Kin
• MUZ.PIG.1AK.II.55

Amonit

Peltoceratoides interscissus Uhlig
• Wrzosowa
• oksford (późna jura)
• PIG.MUZ.Amonit 2

Amonit

Macrocephalites sp.
• Balin, Wyżyna Krakowsko-częstochowska
• baton/kelowej (jura środkowa)
• MUZ.PIG.1AKII.3

Amonit

Schloenbachia sharpei Semenov 1899
• Duranów k. Tarłowa, Małopolski Przełom Wisły
• późna kreda
• MUZ.PIG.955.II.79