Zaloguj
Modele 3D

Modele 3d w Muzeum geologicznym PIG-PIB

Funkcja Muzeum Geologicznego jest niezmienna od czasu jego powstania: gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dziedzictwa przyrodniczego Polski. Zmieniają się jedynie metody realizacji tych zadań. Nowoczesne technologie wkraczają do naszego Muzeum. Jednym z punktów realizowanego w latach 2014-2015 projektu dotyczącego elektronicznej archiwizacji zbiorów była digitalizacja cennych okazów za pomocą skanera 3D. Zadanie objęło jedynie 150 skamieniałości, dało jednak możliwość próby stworzenia modelu nowoczesnej archiwizacji i prezentacji zasobów.

Do digitalizacji 3D został wykorzystany profesjonalny sprzęt, zakupiony w ramach projektu, który zapewnił wysoką, jakość obrazu cyfrowego, dokładne odwzorowanie szczegółu i zabezpieczenie skanów zgodnie z obowiązującymi standardami. Zastosowana technologia skanowania 3d wykorzystująca światło białe dała gwarancję nieuszkodzenia okazu w czasie pracy nad nim. Cyfrowanie cennych zbiorów i prezentowanie ich w atrakcyjny sposób za pośrednictwem internetu ważne jest dla naukowców i szerokiego grona naszych odbiorców fascynujących się światem przyrody.

Projekt finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Skanujemy za pomocą skanera eviskan Loupe +

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zeskanowane okazy podzielono na 4 grupy

Kręgowce

Królestwo: zwierzęta

Typ: strunowce

Podtyp: kręgowce

Gromada: ssaki

Bezkręgowce

Królestwo: zwierzęta

Typ: gąbki (Porifera)

Typ: stawonogi (Arthopoda)

Gromada: trylobity (Trilobita)

Podtyp: skorupiaki (Crustacea)

Typ: parzydełkowce (Cnidaria)

Gromada: koralowce (Anthozoa)

Typ: mięczaki (Molusca)

Gromada: małże (Bivalvia)

Gromada: ślimaki (Gastropoda)

Gromada: głowonogi (Cephalopoda)

Podgromada: amonity (Ammonoidea)

Typ: Ramienionogi(Brachiopoda)

Typ: Szkarłupnie (Echinodermata)

Gromada: jeżowce (Echinoidea)

Rośliny

Królestwo: rośliny

Klad: rośliny nasienne

Klasa: rośliny okrytonasienne

Ichnoskamieniałości

Ichnoskamieniałości