Zaloguj
Muzeum> Magazyn główny> Modele 3D> ichnoskamieniałości

SKAMIENIAŁOŚĆ ŚLADOWA (in. ichnoskamieniałość) – ślad działalności życiowej organizmu zachowany w obrębie osadu lub na powierzchni skały osadowej. Do najczęściej spotykanych ichnoskamieniałości zalicza się: ślady spoczynku i poruszania utrwalone na powierzchni osadu, nory w obrębie osadu, ślady nadtrawienia, zadrapania oraz drążenia zachowane w skalistym podłożu oraz sfosylizowane odchody czyli koprolity. Jednymi z najbardziej znanych skamieniałości śladowych są ślady łap kręgowców (płazów, gadów, ptaków, ssaków) określane nazwą tropy.
Ichnoskamieniałości są źródłem informacji dotyczącym sposobu życia i zachowania organizmów. Ślady pozostawione przez pradawne organizmy mogą dostarczyć wiedzy o budowie ich narządów ruchu niezachowujących się w stanie kopalny.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej...

Ichnoskamieniałości - skamieniałości śladowe

skamieniałość śladowa

• ślady aktywności życiowej trylobitów Cruziana semiplicata Salter, 1853
• Kamieniołom Wiśniówka Duża koło Kielc, Góry Świętokrzyskie
• furgon (kambr)
• MUZ.PIG.1690.II.1

skamieniałość śladowa

Flabellichnus lewińskii Kraszewski
• Gliniany Las k. Kielc, Góry Świętokrzyskie
• lias (wczesna dolna)
• PIG.MUZ.1285.II.6

skamieniałość śladowa

• Ślady aktywności nieznanego organizmu morskiego Lenticraterion bohdanowiczi Karaszewski, 1971
• Kamieniołom pod Rogowem, Góry Świętokrzyskie
• pliensbach (późna jura)
• MUZ.PIG.1289.II.2

skamieniałość śladowa

Umbonichnus czarnockii Karaszewski 1974
• Skrzynno k. Przysuchy
• lias środkowy (wczesna jura)
• PIG.MUZ.1361.II.1

skamieniałość śladowa

• skamieniałości śladowe Umbonichnusczarnockii Karaszewski var. minor
• Trzebinia ark Przysucha
• późny lias (wczesna jura)
• MUZ.PIG.1361.II.2

skamieniałość śladowa

• odlew tropów dinozaurów Anomoepus pienkovskii, Gerlinski 1991
• Gliniany Las, Góry świętokrzyskie
• formacja przysuska wczesny hetang (wczesna jura)
• MUZ.PIG.1560.II.28

skamieniałość śladowa

• ślad pełzania po dnie i rozgrzebywania trylobita Cruziana semiplicata, Salter 1853
• kamieniołom Wiśniówka Duża koło Kielc, Góry Świętokrzyskie
• późny kambr
• MUZ.PIG.1689.II.53 R52

skamieniałość śladowa

• skamieniałość śladowa Trepitichnus rectangularis Orłowski et Żylińska 1996
• kamieniołom Wiśniówka Duża koło Kielc, Góry Świętokrzyskie
• furong (późny kambr)
• MUZ.PIG.1689.II.62 R60

skamieniałość śladowa

• ślady bytowania ukwiałów/jamochłonów Bergaueriaperata Prantl, 1945
• kamieniołom Wiśniówka Duża koło Kielc, Góry Świętokrzyskie
• późny kambr
• MUZ.PIG.1689.II.63 R61

skamieniałość śladowa

• ślady bytowania ukwiałów/jamochłonów Bergaueriaperata Prantl, 1945
• Kobyla Góra koło Ostrzeszowa, Wzgórza Ostrzeszowskie
• środkowy kambr
• skamieniałość śladowa 1689.II.64 R62

skamieniałość śladowa

• Skamieniałość śladowa Arcuatichnus wimani Kowalski, 1978
• Jugoszów koło Sandomierza, Wyżyna Sandomierska
• środkowy kambr
• MUZ.PIG.1689.II.66 R65

skamieniałość śladowa

• ślady spoczynku trylobitów Rusophycus polonicus Orłowski, Radwański et Roniewicz
• Kamieniołom Wiśniówka Duża, Góry Świętokrzyskie
• furong (kambr)
• MUZ.PIG.1690.II.2