Zaloguj
Muzeum> Magazyn główny> Modele 3D> Małże

Małże

MAŁŻE (Bivalvia) – wyłącznie wodne (morskie i słodkowodne) mięczaki występujące w przyrodzie już od kambru. Większość małży prowadzi osiadły tryb życia, tylko niektóre mogą pływać tuż ponad dnem. Ciało małży zamknięte jest w dwuskorupowej muszli. Skorupki u małży z reguły są symetryczne, a płaszczyzna symetrii przechodzi między skorupkami, przez co wyróżnić można skorupkę lewą i prawą. Skorupki mogą być gładkie lub urzeźbione koncentrycznymi liniami przyrostowymi, żeberkami lub kolcami

małż

Gryphea dilatata Sowerby
• Coll. Muzeum geologiczne PIG-PIB
• MUZ.PIG.7.II.24

małż

Pholadomya paucicostata Roemer, 1836
• Kutery k. Starachowic, Przedgórze Iłżeckie
• oksford (późna jura)
• MUZ.PIG.8.II.1321

małż

Pholadomya protei Brongniart, 1821
• Pakosław k. Iłży, Przedgórze Iłżeckie
• oksford (późna jura)
• MUZ.PIG.8.II.1349

małż

Cremnoceramus inconstans Woods, 1911
• Kozłówek, ark. Opatów, Przedgórze Iłżeckie
• turon (późna kreda)
• MUZ.PIG.8.II.1912F

małż

Pinna sp.
• Nasiłów k. Puław
• mastrycht (późna kreda)
• PIG.MUZ.N456

małż

Cremnoceramus inconstans Woods, 1911
• Kozłówek, ark. Opatów, Przedgórze Iłżeckie
• turon (późna kreda)
• MUZ.PIG.8.II.1913

małż

Spondylus spinosus Sowerby, 1814
• Tadeuszów, ark. Opatów, Przedgórze Iłżeckie
• turon (późna kreda)
• MUZ.PIG.8.II.1918

małż

Inoceramus sp.
• Słupia Nadbrzeżna, ark. Opatów, Małopolski Przełom Wisły
• turon (późna kreda)
• MUZ.PIG.8.II.1959K

małż

Ostrea gingensis Schlotheim, 1813
• Chomentów ark. Pińczów, Pogórze Szydłowskie
• torton (neogen)
• MUZ.PIG.28.II.548

małż

Cardium sp.
• Korytnica, ark. Pińczów, Pogórze Szydłowskie
• torton (neogen)
• MUZ.PIG.28.II.559

małż

Cardium hians Brocchi, 1814
• Szczaworyż, ark. Działoszyce, Garb Pińczowski
• torton (neogen)
• MUZ.PIG.32.II.135a

małż

Cardium hians Brocchi, 1814
• Szczaworyż, ark. Działoszyce, Garb Pińczowski
• torton (neogen)
• MUZ.PIG.32.II.135b

małż

Panopea rudolphii Eichwald, 1830
• Szczaworyż, ark. Działoszyce, Garb Pińczowski
• torton (neogen)
• MUZ.PIG.32.II.136 N525

małż

Costellamussiopecten cristatum badensis Fontannes, 1882
• Szczaworyż, ark. Działoszyce, Garb Pińczowski
• torton (neogen)
• MUZ.PIG.32.II.145

małż

Cardita jouanneti Basterot, 1825
• Grund koło Wiednia, Austria
• miocen (paleogen)
• MUZ.PIG.137.II.611

małż

Cremnoceramus inconstans Woods, 1911
• Słupia Nadbrzeżna, Małopolski Przełom Wisły
• turon (późna kreda)
MUZ.PIG.153.II.31

małż

Mytilus jurensis Roemer, 1836
• Błaziny k. Iłży, Przedgórze Iłżeckie
• oksford (późna jura)
• MUZ.PIG.221.II.43a

małż

Mytilus jurensis Roemer, 1836
• Błaziny k. Iłży, Przedgórze Iłżeckie
• oksford (późna jura)
• MUZ.PIG.221.II.43a

małż

Productus semiplanus Schwetzow, 1922
• ark. Basen rz.Oki
• wizen (wczesny karbon)
• MUZ.PIG.479.II.187

małż

Trigonia perlata Agassiz, 1840
• Bałtów, ark. Solec Sandomierski
• oksford (późna jura)
• MUZ.PIG.1059.II.4

małż

• Czarnogłowy, ark. Gryfice Równina
• oksford (późna jura)
• MUZ.PIG.1120.II.346

małż

Diceras brevicornum Karczewski, 1969
• Dobrut koło Radomia, obrzeżenie Gór Świętokrzyskich
• późny oksford (późna jura)
• MUZ.PIG.1166.II.2

małż

Diceras impressum Karczewski, 1969
• Dobrut koło Radomia, obrzeżenie Gór Świętokrzyskich
• późny oksford (późna jura)
• MUZ.PIG.1166.II.32

małż

Macrodiceras longum Karczewski, 1969
• Dobrut koło Radomia, obrzeżenie Gór Świętokrzyskich
• późny oksford (późna jura)
• MUZ.PIG.1166.II.710

małż

Macrodiceras kozlowskii Karczewski, 1969
• Dobrut koło Radomia, obrzeżenie Gór Świętokrzyskich
• późny oksford (późna jura)
• MUZ.PIG.1166.II.774

Amonit

Macrodiceras longum Karczewski, 1969
• Dobrut k.Radomia
• oksford (późna jura)
• MUZ.PIG.1166.II.775

małż

Macrodiceras magnum Karczewski, 1969
• Dobrut koło Radomia, obrzeżenie Gór Świętokrzyskich
• późny oksford (późna jura)
• MUZ.PIG.1166.II.776

małż

Macrodiceras pcelincevi Karczewski, 1969
• Dobrut koło Radomia, obrzeżenie Gór Świętokrzyskich
• późny oksford (późna jura)
• MUZ.PIG.1166.II.777

małż

Inoceramus concentricus staropolensis Cieśliński 1987
• Zalesice – Sygontka, k/Koniecpola, Niecka Włoszczowska
• późny alb (wczesna kreda)
• MUZ.PIG.1367.II.32

małż

Inoceramus chelmensis Cieśliński, 1987
• Góra Chełmowa,Góry Świętokrzyskie
• późny alb (wczesna kreda)
• MUZ.PIG.1367.II.54

małż

Inoceramus praecuneiformis Cieśliński, 1987
• Dobraków koło Solcy, obrzeżenie Gór Świętokrzyskich
• późny alb (wczesna kreda)
• MUZ.PIG.1367.II.72

małż

Inoceramus crippsi mogilensis Cieśliński, 1987
• otwór wiertniczy Rzepiska, koło Radziejowa
• wczesny cenoman (późna kreda)
• MUZ.PIG.1367.II.155

małż

Inoceramus crippsi pictiformis Cieśliński, 1987
• Wólka Gościeradowska koło Kraśnika (Wzniesienia Urzędowskie)
• środkowy cenoman (późna kreda)
małż 1367.II.184

małż

Inoceramus pictus annopolensis Cieśliński, 1987
• Annopol nad Wisłą (Małopolski Przełom Wisły)
• środkowy i późny cenoman (późna kreda)
• MUZ.PIG.1367.II.215

małż

Inoceramus scalprumswolszowicensis Cieśliński, 1987
• Romanów, Równina Radomska
• cenoman(późna kreda)
• MUZ.PIG.1367.II.238

małż

Inoceramus scalprum zablotnensis Cieśliński, 1987
• Dąbrówka Zabłotnia na południe od Radomia (Równina Radomska)
środkowy cenoman (późna kreda)
• MUZ.PIG.1367.II.286

małż

Pholadomya protei Brongniart, 1821
• Brzyków k. Bełchatowa
• kimeryd (późna jura)
• MUZ.PIG.N357

małż

Endacusta sp.
• Wólka Maziarska k. Solca
• mastrycht (późna kreda)
• MUZ.PIG.N452

małż

Pecten (Aequipecten) dujardini Roemer
• Przewłoka k. Tomaszowa Lubelskiego
• mastrycht (późna kreda)
• MUZ.PIG.N453

małż

Pholadomya decussata Mantell
• Piotrowin k.Solca Sandomierskiego
• mastrycht (późna kreda)
• MUZ.PIG.N455

małż

Spondylus spinosus Sowerby
• Nowe k. Opatowa
• turon (późna kreda)
• MUZ.PIG.8.II.144

małż

Platysphinctes ovalis Malinowska 1970
• Łobodno k. Częstochowy, Jura krakowsko-Częstochowska
• późny oksford (jura)
• MUZ.PIG.1139.II.1