Zaloguj
Muzeum> Magazyn główny> Modele 3D> Ramienionogi

Ramienionogi

RAMIENIONOGI (Brachiopoda) – morskie bezkręgowce (mięczaki) prowadzące osiadły tryb życia. Organizmy te występują od kambru, choć współcześnie znanych jest zaledwie 250 gatunków, podczas gdy wyróżniono około 30 tys. gatunków ich kopalnych przodków. Szczyt rozwoju ramienionogów przypadł na dewon. Ciało ramienionoga schowane jest w dwuskorupowej muszli jednak o odmiennej symetrii niż w przypadku małży. U ramienionogów symetria przebiega prostopadle do powierzchni skorupek powodując ich podział na skorupkę brzuszną i grzbietową.

ramienionóg

Lacunosella cracoviensis Quenstadt
• Rudniki k.Częstochowy
• późna jura
• MUZ.PIG.ramienionogi 3a

ramienionóg

Lacunosella cracoviensis Quenstadt
• Rudniki k.Częstochowy
• późna jura
• MUZ.PIG.ramienionogi 3b

ramienionóg

Lacunosella visulice Oppel
• Trzebinia k. Chrzanowa
• oksford (późna jura)
• MUZ.PIG.ramienionogi 4a

ramienionóg

Lacunosella visulice Oppel
• Trzebinia k. Chrzanowa
• oksford (późna jura)
• Ramienionogi 4b

ramienionóg

Cyrtospirifer sp.
• Kowala k. Kielc, Góry Świętokrzyskie
• famen (późny dewon)
• MUZ.PIG.163.II.65

ramienionóg

Lacunosella trilobataeformis Wisniewska 1932
• Antoniów k. Częstochowy
• oksford (późna jura)
• MUZ.PIG.1185.II.55m

ramienionóg

Carneithyris carnea Sowerby, 1812
• Nasiłów k. Kazimierza Dolnego, Małopolski Przełom Wisły
• mastrycht (późna kreda)
• PIG.MUZ.1690.II.64a

ramienionóg

Carneithyris carnea Sowerby, 1812
• Nasiłów k. Kazimierza Dolnego, Małopolski Przełom Wisły
• mastrycht (późna kreda)
• PIG.MUZ.1690.II.64b

ramienionóg

Carneithyris carnea Sowerby, 1812
• Nasiłów k. Kazimierza Dolnego, Małopolski Przełom Wisły
• mastrycht (późna kreda)
• PIG.MUZ.1690.II.64c