Zaloguj
Muzeum> Magazyn główny> Modele 3D> slimaki

Ślimaki

ŚLIMAKI (Gastropoda) – zwierzęta, które pojawiły się w kambrze i żyją do dziś. Ślimaki reprezentowane przez około 80 tys. gatunków zasiedlają zarówno wody słone i słodkie, jaki i ląd. Większość ślimaków morskich pełza po dnie lub w osadzie, choć są też wśród nich osobniki swobodnie pływające lub stanowiące plankton. Muszle ślimaków mogą być gładkie lub bogato ornamentowane w postaci spiralnych lub podłużnych żeberek, guzków lub kolców…

ślimak

Haliotis volhynika Eichwald, 1829
• Wierzchowiska, ark. Turobin, Roztocze Zachodnie
• torton (neogen)
• MUZ.PIG.55.II.174 N515a

ślimak

Haliotis volhynika Eichwald, 1829
• Wierzchowiska, ark. Turobin, Roztocze Zachodnie
• torton (neogen)
• MUZ.PIG.55.II.174 N515b

ślimak

Conus mercati Brocchi, 1814
• Le Louroux, Francja
• eocen (paleogen)
• MUZ.PIG.115.II.607

ślimak

Pleurotomaria cytherea d’Orbigny, 1850
• Wrzosowa koło Częstochowy, Obniżenie Górnej Warty
• kelowej (środkowa jura)
• MUZ.PIG.127.II.262

ślimak

Pleurotomaria piletti d’Orbigny
• Wrzosowa koło Częstochowy, Obniżenie Górnej Warty;
• kelowej (środkowa jura)
• MUZ.PIG.127.II.266

ślimak

Pyrula condita Brongniart, 1837
• Tours, Francja
• miocen (paleogen)
• MUZ.PIG.137.II.627

ślimak

Cerithium cranum
• Tours, Francja
• miocen (paleogen)
• MUZ.PIG.137.II.628

ślimak

Pyrula rusticula Basterot, 1825
• Grund koło Wiednia, Austria
• miocen (paleogen)
• MUZ.PIG.137.II.632

ślimak

Fusus burdigalensis Basterot, 1825
• Grund koło Wiednia, Austria;
• miocen (paleogen)
• MUZ.PIG.137.II.635

ślimak

Pleurotomaria subgigantea d’Orbigny
• Okół k.Solca Sandomierskiego
• kampan (późna kreda)
• MUZ.PIG. N426

ślimak

Murex aquitanicus Grateloup, 1833
• Grund koło Wiednia, Austria
• miocen (paleogen)
• MUZ.PIG.137.II.640

ślimak

Ptygmatis convexospirata Karczewski, 1959
• Sulejów, ark. Opoczno, Wzgórza Radomszczańskie
• oksford (późna jura)
• MUZ.PIG.952.II.1a

ślimak

Bourgetia meissneri Senkowiczowa
• Nietulisko k. Bodzentyna, Góry Świętokrzyskie
• górny wapień muszlowy (środkowy trias)
• MUZ.PIG.1210.II.46

ślimak

Pleurotomaria sp.
• Annopol k. Kraśnika
• cenoman (późna kreda)
• MUZ.PIG.N394

ślimak

Cerithium sp.
• miocen
• coll. Szkoła Górnicza w Wałbrzychu
• MUZ.PIG.137.II.629