Zaloguj
Muzeum> Urodziny w Muzeum> Animator

Maria Andruszkiewicz - Gorzelak - absolwentka Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: paleontologia) oraz Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego (specjalizacja: geologia morza). Ukończyła również Studium Animacji Kultury w Gdańsku (specjalizacja: teatralna). Od 2005 roku uczestniczy w wykopaliskach paleontologicznych w kraju i za granicą. od 2007 r. pracuje jako animator zabaw dziecięcych, a od 2013 prowadzi autorskie warsztaty i urodziny paleontologiczne w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB. Prywatnie mama 3-letniej Tosi.