Zaloguj
SOPO> Komunikaty> Archiwum> Komunikat 18.05.2018
Zagrożenie osuwiskowe w Karpatach

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ O ZAGROŻENIU OSUWISKOWYM W KARPATACH - 18.05.2018

W związku z intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły w ostatnich dniach, na obszarze Karpat wzrosło zagrożenie osuwiskowe. Można się spodziewać uaktywnienia istniejących i powstania nowych osuwisk. Zagrożenie dotyczy wszystkich powiatów i gmin położonych w obrębie Karpat, w województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim, gdzie po opadach deszczu ziemia jest nasiąknięta wodą.

Procesy osuwiskowe występują na ogół z pewnym opóźnieniem w stosunku do opadów, dlatego ich intensyfikacja może nastąpić w kolejnych tygodniach. Zaleca się zwracanie uwagi na stan gruntu i zgłaszanie informacji o niepokojących ruchach ziemi.

Po opadach, których sumy przekraczają 70-100 mm, uaktywniają się na ogół płytkie osuwiska, natomiast po opadach o sumach ponad 400 mm – mogą powstać duże i głębokie osuwiska. Ziemia może się też osunąć w wyniku podcięcia stoków i zboczy przez wody powodziowe potoków.

W razie uaktywnienia się osuwisk i powstania realnego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz infrastruktury, władze samorządowe powinny niezwłocznie zgłosić ten fakt do wymienionych niżej pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) – telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

KONTAKT

dr Tomasz Wojciechowski

Kierownik Programu Geozagrożenia
tel. 12 290 13 85; tel. kom. 783 834 013
tomasz.wojciechowski@pgi.gov.pl

Paweł Marciniec

Główny Koordynator Projektu SOPO
tel. 12 290 13 63
pawel.marciniec@pgi.gov.pl

dr Izabela Laskowicz

Koordynator ds. ryzyka osuwiskowego
tel. 12 290 13 57
izabela.laskowicz@pgi.gov.pl