Login
Geofizyka> Powierzchniowe pomiary geofizyczne

Powierzchniowe pomiary geofizyczne

Podsystem Powierzchniowe pomiary geofizyczne gromadzi dane pomiarowe z takich metod badawczych jak:

  • grawimetria,
  • magnetyka,
  • geoelektryka,
  • magnetotelluryka.

Dotychczas w podsystemie zgromadzono wyniki pomiarów grawimetrycznych zdjęcia szczegółowego, wyniki pomiarów składowej pionowej Z pola magnetycznego Ziemi i modułu T całkowitego pola magnetycznego Ziemi, wyniki pomiarów aeromagnetycznych z obszaru Karpat i Sudetów oraz wyniki sondowań geoelektrycznych (część) i pomiarów magnetotellurycznych.

Przeglądarka geograficzna CBDG

Przeglądarka geograficzna CBDG

Ze względu na dużą  liczbę obiektów (po około 800 000) na warstwach: "Punkty badawcze - magnetyka" oraz "Punkty badawcze - grawimetria" i związany z tym długi czas  generowania mapy, przeglądanie ich możliwe jest jedynie w większej  skali, po wybraniu fragmentu obszaru Polski. Dlatego najpierw należy użyć narzędzia "Powiększ" i dopiero, gdy mapa będzie wyświetlana w dostatecznie dużej skali na ekranie pojawią się punkty badawcze. Więcej informacji o funkcjonowaniu przeglądarki geograficznej można znaleźć w "Instrukcji użytkownika"