Zaloguj
Krokusy na Turbaczu - Mapa geologiczno-turystyczna Gorczański Park Narodowy

PIG-PIB zaprasza na bezpłatne warsztaty pt.:
„Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowe terenów objętych ruchami masowymi Ziemi.”

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, zaprasza na bezpłatne warsztaty, poświęcone aspektom administracyjno-prawnym i środowiskowym terenów objętych ruchami masowymi Ziemi. Szkolenie odbędzie się w dniach 17- 18 maja 2017 r. (środa i czwartek) od godz. 9:00, w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego - Oddział Karpacki im. Mariana Książkiewicza, ul. Skrzatów 1, 31-560 Kraków. Udział w szkoleniu potwierdzony zostanie imiennym certyfikatem.

Program warsztatów, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje o szkoleniu znajdą Państwo na podstronie Warsztaty. Wypełniony formularz, prosimy przesłać do dnia 25 kwietnia 2017r., telefon kontaktowy: (22) 45 92 476, (32) 29 64 852, 500 162 004. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (70), o przyjęciu na warsztaty decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach, uczestnik szkolenia zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia PIG-PIB, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: powiaty@pgi.gov.pl, lub telefonicznie (22) 45 92 476, 500 162 004 o odstąpieniu uczestnictwa w szkoleniu, nie później jednak niż do dnia 10 maja 2017r.

Uczestnicy sesji terenowej zobowiązani są do posiadania stroju w teren tj. odpowiedniego obuwia i odzieży wierzchniej, przystosowanych do warunków terenowych.

W ramach warsztatów uczestnikom szkolenia przysługuje bezpłatny udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie w formie lunchu. PIG-PIB nie pokrywa uczestnikom szkolenia, kosztów dojazdów, noclegów i pełnego wyżywienia. Informujemy, że zaplanowane warsztaty odbędą się w ramach realizowanego przez PIG-PIB projektu „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA” serwis geoinformacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa, który finansowany jest ze środków NFOŚIGW. WIĘCEJ