Zaloguj
Zalew w Borkowie na rzece Belniance

PIG-PIB przypomina o obowiązku corocznego sporządzania przez przedsiębiorców wydobywających kopaliny, informacji o zmianach zasobów złóż kopalin

PIG-PIB pełniący funkcję państwowej służby geologicznej uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 101 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2016 poz. 1131 tekst jednolity.) przedsiębiorcy wydobywający kopaliny ze złóż, sporządzają na podstawie operatu ewidencyjnego, informację o zmianach zasobów złoża kopaliny i corocznie, w terminie do dnia 15 marca, przekazują ją właściwemu organowi koncesyjnemu oraz państwowej służbie geologicznej. Wypełnione formularze (Z-1, Z-2, Z-3 lub Z-4) prosimy przesyłać do dnia 15 marca 2017r., na adres: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Informacji o Złożach i Obszarach Górniczych, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa. Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej PIG-PIB, zostały zamieszczone wskazówki dla wypełniających formularze oraz wzory formularzy. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na tematycznej witrynie PIG-PIB "Surowce mineralne Polski" w zakładce informacje dla użytkowników złóż.

III Konferencja „Środowisko Informacji"

W dniach 21-22 listopada 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się III Konferencja „Środowisko Informacji”. Organizatorami konferencji było Ministerstwo Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tematyką przewodnią wydarzenia była prezentacja informacji w zakresie funkcjonujących baz danych zawierających dane o środowisku oraz możliwości korzystania z nich. Podczas konferencji odbyła się sesja plenarna, pięć sesji tematycznych oraz warsztaty. Konferencja zgromadziła około 300 uczestników reprezentujących środowiska naukowe, administrację rządową i samorządową, którzy aktywnie brali udział podczas poszczególnych sesji tematycznych. W konferencji brali również udział przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego- Państwowego Instytutu Badawczego. WIĘCEJ

V Jubileuszowy Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

W dniu 20 października 2016 roku w Warszawie, odbył się V Jubileuszowy Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Tematem przewodnim tegorocznej konferencji były Najlepsze praktyki w likwidacji niskiej emisji. W ramach Kongresu odbył się specjalny panel skierowany do samorządów. Uczestnicy sesji samorządowej mieli okazję dowiedzieć się jakie znaczenie w likwidacji niskiej emisji może odegrać szerokie zastosowanie pomp ciepła. Państwowy Instytut Geologiczny, który był partnerem merytorycznym PORT PC, po raz kolejny uczestniczył w tym wydarzeniu. Na stoisku informacyjnym PIG-PIB można było zasięgnąć porady geologa, a także zapoznać się z ogólnodostępną informacją geologiczną, która jest niezbędna przy projektowaniu gruntowych pomp ciepła. WIĘCEJ

Warsztaty „Aspekty geologiczno-środowiskowe terenów pogórniczych”

Eksperci Państwowego Instytutu Geologicznego poprowadzili dwudniowe warsztaty na temat wpływu eksploatacji górniczej na podłoże gruntowe i obiekty budowlane. Poruszyli przy tym aspekty prawne i pokazali w terenie efektywne metody rekultywacji obszarów poeksploatacyjnych. WIĘCEJ