Zaloguj
Początkowy bieg Wisłoki w Beskidzie Niskim

Nabór na stanowisko geologa powiatowego w Starostwie Powiatowym w Legionowie

PIG-PIB informuje, że w Starostwie Powiatowym w Legionowie prowadzony jest nabór na stanowisko geologa powiatowego. Szczegółowe informacje o naborze na stanowisko znajdą Państwo na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Legionowie LINK

PIG-PIB przypomina o obowiązku corocznego sporządzania przez przedsiębiorców wydobywających kopaliny, informacji o zmianach zasobów złóż kopalin

PIG-PIB pełniący funkcję państwowej służby geologicznej uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 101 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2016 poz. 1131 tekst jednolity.) przedsiębiorcy wydobywający kopaliny ze złóż, sporządzają na podstawie operatu ewidencyjnego, informację o zmianach zasobów złoża kopaliny i corocznie, w terminie do dnia 15 marca, przekazują ją właściwemu organowi koncesyjnemu oraz państwowej służbie geologicznej. Wypełnione formularze (Z-1, Z-2, Z-3 lub Z-4) prosimy przesyłać do dnia 15 marca 2017r., na adres: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Informacji o Złożach i Obszarach Górniczych, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa. Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej PIG-PIB, zostały zamieszczone wskazówki dla wypełniających formularze oraz wzory formularzy. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na tematycznej witrynie PIG-PIB "Surowce mineralne Polski" w zakładce informacje dla użytkowników złóż.

Warsztaty „Aspekty geologiczno-środowiskowe terenów pogórniczych”

Eksperci Państwowego Instytutu Geologicznego poprowadzili dwudniowe warsztaty na temat wpływu eksploatacji górniczej na podłoże gruntowe i obiekty budowlane. Poruszyli przy tym aspekty prawne i pokazali w terenie efektywne metody rekultywacji obszarów poeksploatacyjnych. WIĘCEJ