Zaloguj

Warsztaty - Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowe terenów objętych ruchami masowymi Ziemi.

Na podstronie Warsztaty zamieszczono materiały z przeprowadzonych przez PIG-PIB warsztatów dotyczących aspektów administracyjno-prawnych i środowiskowych terenów objetych masowymi ruchami Ziemi. Materiały przedstawiają zasady dokumentowania ruchów masowych oraz warunków geologiczno-inżynierskich na terenach objętych ruchami masowymi, zasady monitoringu instrumentalnego wraz z nowymi metodami badań osuwisk oraz zagadnienia związane z kompetencjami administracji geologicznej szczebla powiatowego. WIĘCEJ

Komunikat Państwowej Służby Geologicznej o Zagrożeniu Osuwiskowym w Karpatach - 08.05.2017

W związku z intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły w kwietniu i na początku maja, na obszarze Karpat wzrosło zagrożenie osuwiskowe. Można się spodziewać uaktywnienia istniejących i powstania nowych osuwisk. Zagrożenie dotyczy wszystkich powiatów i gmin położonych w obrębie Karpat, w województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim, gdzie po opadach deszczu ziemia jest nasiąknięta wodą.

Procesy osuwiskowe występują na ogół z pewnym opóźnieniem w stosunku do opadów, dlatego ich intensyfikacja może nastąpić w kolejnych tygodniach. Zaleca się zwracanie uwagi na stan gruntu i zgłaszanie informacji o niepokojących ruchach ziemi. WIĘCEJ