Zaloguj

Polityka Surowcowa Państwa - Konferencja konsultacyjna

Konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa, Filar 1 – pt.: „ Zapotrzebowanie gospodarki krajowej na surowce mineralne”.

LINK

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), zostaje utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zgodnie z art. 527 ustawy - Prawo wodne z dniem wejścia w życie ustawy należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej, będących jednostkami budżetowymi, stają się odpowiednio należnościami, zobowiązaniami, prawami i obowiązkami Wód Polskich.

Dane Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82,
00-844 Warszawa
NIP: 5272825616, REGON: 368302575

Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju z dnia 11-01-2018r.

PIG-PIB informuje, że na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zamieszczony został Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych wód opadowych lub roztopowych. Szczegółowe informacje na temat sytuacji hydrologicznej znajdą Państwo na stronie KZGW. LINK

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt.:
"Warunki geologiczno-inżynierskie na obszarze Polski"

Warunki geologiczno-inżynierskie na obszarze Polski

Książka autorstwa Pana prof. Ryszarda Romana Kaczyńskiego stanowi kompendium wiedzy niezbędnej w procesie ustalania warunków geologiczno-inżynierskich. Prezentuje ona bowiem syntezę różnych zagadnień geologiczno-inżynierskich na tle regionalnym. W publikacji są prezentowane wyniki badań terenowych i laboratoryjnych z terenu Polski uzyskane współczesnymi metodami badawczymi. Pobierz

Serwis mapowy zawierający dane teleadresowe pracowników powiatowej i wojewódzkiej administracji geologicznej

PIG-PIB informuje, że w ramach projektu „Geologia Samorządowa" serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska i przepisów prawa, zbierane będą dane teleadresowe pracowników administracji geologicznej w Polsce. Na ich podstawie w serwisie „Geologia Samorządowa” powstanie usługa mapowa, prezentująca dane teleadresowe pracowników powiatowej i wojewódzkiej administracji geologicznej w Polsce. Dane będą zbierane telefonicznie, w związku z powyższym prosimy o udzielanie informacji pracownikom PIG-PIB.

Staże zawodowe dla absolwentów w PIG-PIB

Państwowy Instytutu Geologiczny - Państwowy Instytutu Badawczy (PIG-PIB) zaprasza absolwentów Wydziałów: Nauk o Ziemi, Geografii i Geologii, Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska do odbycia stażu zawodowego. Propozycja kierowana jest do absolwentów studiów II stopnia. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie PIG-PIB

LINK

Projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej

PIG-PIB informuje, że w dniu 14.11.2017 r., na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej. Zachęcamy Państwa do zapoznanie się z w/w projektem.

Bezpośredni link do projektu ustawy LINK

Na stronie RCL znajdziecie Państwo przebieg prac legislacyjnych nad dokumentem

LINK