Zaloguj
Jaskinie Polski

Witryna Portalu CBDG "Jaskinie Polski" prezentuje stan wiedzy o jaskiniach gromadzonej przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi (PTPNoZ) od lat 70. do dziś. Źródłem szczegółowych informacji stała się opracowywana przez PTPNoZ seria wydawnicza zawierająca dokumentacje jaskiń z różnych regionów Polski. Zmiana adresu strony internretowej PTPNoZ W trakcie wprowadzania danych o jaskiniach do Centralnej Bazy Danych Geologicznych dokumentacje zostały zaktualizowane i zweryfikowane. Od października 2013 roku trwa drugi etap prac polegający na weryfikacji danych wprowadzonych do roku 2011 i uzupełnianiu zasobów CBDG o dokumentacje kolejnych obiektów z obszaru Karpat, Wyżyny Olkuskiej, Tatr i Sudetów.

Internetowy serwis informacyjny "Jaskinie Polski" stanowi najbardziej aktualne kompendium udokumentowanej wiedzy o tych obiektach przyrodniczych oraz jest źródłem referencyjnych danych przestrzennych.

Dane udostępniane są nieodpłatnie za pomocą aplikacji na witrynie Portalu CBDG "Jaskinie Polski", która prezentuje szczegółowe informacje o wybranej jaskini (w tym aktualne plany, przekroje, zdjęcia i bibliografię). Użytkownik może też skorzystać z Przeglądarki mapowej, aplikacji "Geologia mobilna" (serwisy mapowe WMS i WFS), a także pobrać pliki w formacie shape.

Poprawne działanie serwisu wymaga odblokowania „wyskakujących okienek” w opcjach internetowych przeglądarki.