Zaloguj

Konkurs geologiczno-środowiskowy „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" | XVI edycja "SKRZYLDATY EKSPERYMENT ZIEMI"

XVI edycja KONKURSU
GEOLOGICZNO-ŚRODOWISKOWEGO

"Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro"

odbywającego się pod patronatem Pana Sławomira Brodzińskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska
Głównego Geologa Kraju


Aktualności:

Sznowni Państwo, zakończyliśmy przyjmowanie prac konkursowych. W naszych Oddziałach trwają teraz obrady jury. Pojawiają się już pierwsze wyniki. Można je znaleźć na stronach poszczególnych regionów.


Już po raz szesnasty Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego organiuje konkurs geologiczno-środowiskowy. Zaprosiliśmy do udziału uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do przyjrzenia się wszystkim latającym stworzeniom, które pojawiły się w geologicznej historii naszej planety.


Temat konkursu

D

zięki najstarszym skamieniałościom wiemy, że życie rozwija się na Ziemi od około 3,5 mld lat. W tak długim okresie czasu pojawiły się najdziwniejsze organizmy, które zasiedliły niegościnne nieraz i odludne zakamarki prawie całej planety. Wszystko zaczęło się w głębinach pradawnych mórz. Później skolonizowane zostały lądy, aż w końcu rozpoczął się nowy, śmiały eksperyment, który całkowicie odmienił oblicze Ziemi – podbój przestworzy!Nagrody

N

agrody przyznawane są za zajęcie miejsc od I do III w trzech kategoriach wiekowych: w konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych, w konkursie wiedzy dla uczniów gimnazjów oraz w konkursie wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nagrodami w półfinałach regionalnych są nagrody rzeczowe: książki, sprzęt sportowy, sprzęt elektroniczny, profesjonalne artykuły plastyczne.

Nagrodą główną w każdej kategorii wiekowej w półfinale jest wycieczka do Warszawy połączona ze zwiedzaniem Warszawy i Muzeum Geologicznego PIG-PIB oraz udział w finale ogólnopolskim. Nagrodami w finale są, podobnie jak w na szczeblu półfinałowym, nagrody rzeczowe.


Uczestnicy finałów na poziomie szkół ponadgimnazjalnych w turnieju wiedzy geologicznej walczyć będą przede wszystkim o:

indeksy Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego


Wyniki

W

drugiej połowie kwietnia odbędą się obrady jury w poszczególnych regionach, kóre wyłonią laureatów półfinałów. Informacje będą publikowane na stronach poszczególnych regionów. Ze wszystkimi laureatami kontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.

P

roszę kilknąć na mapie w odpowiednie województwo, aby zapoznać się z wynikami etapu połfinałowego w Państwa regionie:

Lub wybierz województwa z listy:


PATRONATY – SPONSORZY – WSPÓŁPRACA

W XVI edycji Konkursu patronami i sponsorami nagród są:

Pan Sławomir Brodziński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Główny Geolog Kraju

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Instytut Nauk Geologicznych PAN | Muzeum ING PAN w Krakowie | Polskie Towarzystwo Geologiczne | Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | Uniwersytet Łódzki | Związek Polskich Artystów Plastyków
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie | Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ProGeo Sp. z o.o. | Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

Prezydent Miasta Szczecin oraz Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego | Marszałek Województwa Łódzkiego | Marszałek Województwa Świętokrzyskiego | Świętokrzyski Kurator Oświaty | Podlaski Kurator Oświaty
Kuratorium Oświaty w Łodzi | Lubelski Kurator Oświaty | Mazowiecki Kurator Oświaty | Kuratorium Oświaty w Szczecinie | Lubuske Kuratorium Oświaty | Pani Elżbieta Walkowiak - Wielkopolski Kurator Oświaty | Pani Beata Pawłowicz - Dolnoślaski Kurator Oświaty | Prezydent Miasta Sosnowca

Kampinoski Park Narodowy | Narwiański Park Narodowy | Poleski Park Narodowy | Park Narodowy "Ujście Warty"
Biebrzański Park Narodowy | Roztoczański Park Narodowy | Drawieński Park Narodowy | Wigierski Park Narodowy | Woliński Park Narodowy
Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych | Suwalski Park Krajobrazowy | Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
Mazowiecki Zespół Pakrków Krajobrazowych | Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego | Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
GeoPark Kielce | Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - koordynator kampanii Spring Alive| Stowarzyszenie DELTA - JuraPark

Mente et Malleto - skały i skamieniałości | Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii | Targi Kielce Sp. Z o.o.
Wodociągi Kieleckie Sp. Z o.o. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Magnat Sp. z o.o. | Hydrogeotechnika Sp. z o.o. | Lafarge Cement S.A. – Cementownia Małogoszcz | Duet – Hurtownia art. papierniczych i biurowych

NSZZ Solidarność - koło zakładowe Kielce | NSZZ „Solidarność” - koło zakładowe Wrocław | Związek Zawodowy Pracowników PIG w OD PIG-PIB | Świętokrzyskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Geologicznych
Stowarzyszenie Absolwentów Technikum Geologicznego w Kielcach


Informacje o Konkursie

Konkurs obejmuje obszar całej Polski podzielonej na siedem regionów. Zwycięzcy półfinałów rywalizują w trakcie finału ogólnopolskiego o I NAGRODĘ XVI EDYCJI KONKURSU. Równolegle konkurs plastyczny organizowany jest na Litwie. W III etapie konkursu - finale polsko-litewskim biorą udział zwycięskie prace z finału ogólnopolskiego i litewskiego.
Konkurs rozgrywany jest w Muzeum Geologicznym w Warszawie oraz w komórkach regionalnych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB): Oddziałach Dolnośląskim (Wrocław), Geologii Morza (Gdańsk), Górnośląskim (Sosnowiec), Karpackim (Kraków), Świętokrzyskim (Kielce) oraz w Zakładzie Regionalnym Geologii Pomorza (Szczecin). Tegoroczna edycja konkursu dzięki porozumieniu pomiędzy Polską i Litewską Służbą Geologiczną po raz kolejny ma charakter międzynarodowy: część plastyczna odbywa się z udziałem laureatów z Litwy.


Regulamin
Pobierz regulamin konkursuGłówny organizator:
Muzeum Geologiczne PIG-PIB
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

Główny koordynator Konkursu:
Monika Krzeczyńska
mkrz@pgi.gov.pl


22 459-23-09