Zaloguj

Konkurs geologiczno-środowiskowy „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" | XVI edycja "SKRZYLDATY EKSPERYMENT ZIEMI"

Zapraszamy do udziału w XVI edycji
KONKURSU
GEOLOGICZNO-ŚRODOWISKOWEGO

"Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro"

odbywającego się pod patronatem Pana Sławomira Brodzińskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska
Głównego Geologa Kraju


Już po raz szesnasty zapraszamy do udziału w konkursie geologiczno-środowiskowym organizowanym przez Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego! W tym roku nasz temat zachęca do przyjrzenia się wszystkim latającym stworzeniom, które pojawiły się w geologicznej historii naszej planety. Poniżej znajdują się informacje dotyczące tematów prac, terminów ich nadsyłania oraz wymagań formalnych.


Temat konkursu

D

zięki najstarszym skamieniałościom wiemy, że życie rozwija się na Ziemi od około 3,5 mld lat. W tak długim okresie czasu pojawiły się najdziwniejsze organizmy, które zasiedliły niegościnne nieraz i odludne zakamarki prawie całej planety. Wszystko zaczęło się w głębinach pradawnych mórz. Później skolonizowane zostały lądy, aż w końcu rozpoczął się nowy, śmiały eksperyment, który całkowicie odmienił oblicze Ziemi – podbój przestworzy!


W

tym roku zapraszamy wszystkich do odbycia podróży w czasie (niestety tylko w wyobraźni) i przeprowadzenia obserwacji wydarzeń rozgrywających się na niebie odwiedzanego przez Was okresu geologicznego. Prześlijcie nam sprawozdanie z Waszej wyprawy w geologiczną przeszłość naszej planety!


Dla kogo jest konkurs?

K

onkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz uczniów szkół ponadpodstawowych (gimnazja, licea, technika, szkoły zawodowe).

Uczniowie szkół podstawowych przygotowują pracę plastyczną. Zwycięska praca z każdego regionu bierze udział w finale ogólnopolskim w Warszawie.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych przygotowują pracę pisemną na jeden z podanych tematów. Spośród autorów najlepszych prac w regionie podczas testu pisemnego wyłaniany jest finalista w kategori wiekowej gimnazjum oraz w kategori szkół ponadgimnajalnych. Test ten odbywa się w trakcie uroczystości półfinałowej. Zwycięzcy jadą do Warszawy na finał ogólnopolski, gdzie rywalizują między sobą w turnieju wiedzy geologicznej.


Nagrody

N

agrody przyznawane są za zajęcie miejsc od I do III w trzech kategoriach wiekowych: w konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych, w konkursie wiedzy dla uczniów gimnazjów oraz w konkursie wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nagrodami w półfinałach regionalnych są nagrody rzeczowe: książki, sprzęt sportowy, sprzęt elektroniczny, profesjonalne artykuły plastyczne.

Nagrodą główną w każdej kategorii wiekowej w półfinale jest wycieczka do Warszawy połączona ze zwiedzaniem Warszawy i Muzeum Geologicznego PIG-PIB oraz udział w finale ogólnopolskim. Nagrodami w finale są, podobnie jak w na szczeblu półfinałowym, nagrody rzeczowe.


Uczestnicy finałów na poziomie szkół ponadgimnazjalnych w turnieju wiedzy geologicznej walczyć będą przede wszystkim o:

indeksy Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego


Jak wziąć udział?

K

onkurs obejmuje obszar całej Polski podzielonej na siedem regionów. W każdym z regionów rozegrany będzie półfinał, a jego laureaci wezmą udział w ogólnopolskim finale w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

A

by wziąć udział należy przygotować pracę plastyczną (uczniowie szkół podstawowych) lub pisemną (uczniowie szkół ponadpodstawowych) i przesłać ją na adres jednego z Oddziałów Regionalnych PIG-PIB.

P

roszę kilknąć na mapie w odpowiednie województwo, aby zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi pracy konkursowej w Państwa regionie:


Sponsorzy - patroni

W XVI edycji Konkursu patronami i sponsorami nagród są:

Pan Sławomir Brodziński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Główny Geolog Kraju

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Instytut Nauk Geologicznych PAN | Muzeum ING PAN w Krakowie | Polskie Towarzystwo Geologiczne | Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | Uniwersytet Łódzki | Związek Polskich Artystów Plastyków
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie | Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ProGeo Sp. z o.o. | Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

Prezydent Miasta Szczecin oraz Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego | Marszałek Województwa Łódzkiego | Marszałek Województwa Świętokrzyskiego | Świętokrzyski Kurator Oświaty | Podlaski Kurator Oświaty
Kuratorium Oświaty w Łodzi | Lubelski Kurator Oświaty | Mazowiecki Kurator Oświaty | Kuratorium Oświaty w Szczecinie | Lubuske Kuratorium Oświaty

Kampinoski Park Narodowy | Narwiański Park Narodowy | Poleski Park Narodowy | Park Narodowy "Ujście Warty"
Biebrzański Park Narodowy | Roztoczański Park Narodowy | Drawieński Park Narodowy | Wigierski Park Narodowy | Woliński Park Narodowy
Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych | Suwalski Park Krajobrazowy | Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
Mazowiecki Zespół Pakrków Krajobrazowych | Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
GeoPark Kielce | Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - koordynator kampanii Spring Alive| Stowarzyszenie DELTA - JuraPark

Mente et Malleto - skały i skamieniałości | Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii | Targi Kielce Sp. Z o.o.
Wodociągi Kieleckie Sp. Z o.o. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Magnat Sp. z o.o.

NSZZ Solidarność - koło zakładowe Kielce | Świętokrzyskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Geologicznych
Stowarzyszenie Absolwentów Technikum Geologicznego w Kielcach


Informacje o Konkursie

Konkurs obejmie obszar całej Polski podzielonej na siedem regionów. Zwycięzcy półfinałów rywalizować będą w trakcie finału ogólnopolskiego o I NAGRODĘ XVI EDYCJI KONKURSU. Równolegle konkurs plastyczny organizowany jest na Litwie. W III etapie konkursu - finale polsko-litewskim wezmą udział zwycięskie prace z finału ogólnopolskiego i litewskiego.
Konkurs rozegrany zostanie w Muzeum Geologicznym w Warszawie oraz w komórkach regionalnych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB): Oddziałach Dolnośląskim (Wrocław), Geologii Morza (Gdańsk), Górnośląskim (Sosnowiec), Karpackim (Kraków), Świętokrzyskim (Kielce) oraz w Zakładzie Regionalnym Geologii Pomorza (Szczecin). Tegoroczna edycja konkursu dzięki porozumieniu pomiędzy Polską i Litewską Służbą Geologiczną po raz kolejny będzie miała charakter międzynarodowy: część plastyczna przeprowadzona zostanie z udziałem laureatów z Litwy.


Regulamin
Pobierz regulamin konkursuGłówny organizator:
Muzeum Geologiczne PIG-PIB
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

Główny koordynator Konkursu:
Monika Krzeczyńska
mkrz@pgi.gov.pl


22 459-23-09