Zaloguj
Geologia środowiskowa> Pracownicy

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY Mapę Geośrodowiskową Polski (II)

 • Kozłowska Olimpia (głw. koordynator)
 • Andrzejewska-Kubrak Kamila
 • Bąk Bogusław
 • Dusza-Dobek Aleksandra
 • Formowicz Robert
 • Gabryś-Godlewska Anna
 • Gałka Marek
 • Grędysa Anita
 • Kafara Dominika
 • Kaszycki Piotr
 • Kłos Aleksandra
 • Kostrz-Sikora Paulina
 • Krasuska Joanna
 • Lichtarski Grzegorz
 • Piotrowska Monika
 • Seifert Krzysztof
 • Sokalski Jakub
 • Sołomacha Marta
 • Stec Bartosz
 • Szrek Dominik
 • Szyborska-Kaszycka Joanna
 • Ślusarek Władysław
 • Walentek Iwona
 • Wilk Sławomir
 • Wojtyna Halina
 • Zaleszkiewicz Leszek

ZAKŁAD GEOLOGII ŚRODOWISKOWEJ I GEOCHEMII

 • Monika Konieczyńska – kierownik zakładu
 • Przemysław Drzewicz
 • Joanna Fajfer
 • Maciej Kłonowski
 • Agnieszka Konon
 • Wiesław Kozdrój
 • Olga Lipińska
 • Anna Pasieczna
 • Irena Wysocka

ZESPÓŁ OCEN i EKSPERTYZ ŚRODOWISKOWYCH

 • Darisz Choromański
 • Tomasz Gliwicz
 • Łukasz Wojcieszak
 • Wojciech Wołkowicz

Wyszukiwarka pracowników PIG-PIB