Zaloguj
Geologia środowiskowa> Pracownicy

Bezpieczna Infrastruktura i Środowisko


Kierownik Programu

dr Edyta Majer
tel. (+48-22) 45 92 224
fax. (+48-22) 45 92 025

Zastępca Kierownika Programu

dr Wojciech Wołkowicz
tel. (+48-22) 45 92 243
Wojciech.Wolkowicz@pgi.gov.pl

Sekretariat

Iwona Kowalska
tel.: (+48-22) 45 92 224
fax. (+48-22) 45 92 025
Iwona.Kowalska@pgi.gov.pl

 

mgr inż. Kamila Andrzejewska-Kubrak
tel. (+48-22) 45 92 112; Kamila.Andrzejewska-Kubrak@pgi.gov.pl
mgr Aleksandra Dusza-Dobek
tel. (+48-22) 45 92 224; Aleksandra.Dusza@pgi.gov.pl
mgr Anna Gabryś-Godlewska
tel. (+48-22) 45 92 587; Anna.Gabrys-Godlewska@pgi.gov.pl
dr Tomasz Gliwicz
tel. (+48-22) 45 92 534; Tomasz.Gliwicz@pgi.gov.pl
Piotr Kaszycki
tel. (+48-22) 45 92 539; Piotr.Kaszycki@pgi.gov.pl
mgr Aleksandra Kłos
tel. (+48-22) 45 92 101; Aleksandra.Klos@pgi.gov.pl
dr Olimpia Kozłowska
tel. (+48-22) 45 92 473; Olimpia.Kozlowska@pgi.gov.pl
mgr inż. Marcin Kułak
tel. (+48-22) 45 92 422; Marcin.Kulak@pgi.gov.pl
Wojciech Markowski
tel. (+48-22) 45 92 590; Wojciech.Markowski@pgi.gov.pl
mgr Artur Myścichowski
tel. (+48-22) 45 92 502; Artur.Myscichowski@pgi.gov.pl
doc. dr hab. Anna Pasieczna
tel. (+48-22) 45 92 443; Anna.Pasieczna@pgi.gov.pl
mgr inż. Anna Piechówka
tel. 609 266 265; Anna.Piechowka@pgi.gov.pl
Monika Piotrowska
tel. (+48-22) 45 92 248; Monika.Piotrowska@pgi.gov.pl
mgr Marta Sołomacha
tel. (+48-22) 45 92 101; Marta.Solomacha@pgi.gov.pl
mgr inż. Bartosz Stec
tel. (+48-58)554 29 09 wew.317; Bartosz.Stec@pgi.gov.pl
mgr Joanna Szyborska-Kaszycka
tel. (+48-22) 45 92 584; Joanna.Szyborska-Kaszycka@pgi.gov.pl
dr Hanna Tomassi-Morawiec
tel. (+48-22) 845 92 492; Hanna.Tomassi-Morawiec@pgi.gov.pl
mgr Iwona Walentek
tel. (+48-22) 45 92 547; Iwona.Walentek@pgi.gov.pl

 

Systemy analiz i prognoz antropopresji

dr Monika Konieczyńska
tel. (+48-22) 45 92 298; Monika.Konieczynska@pgi.gov.pl
mgr Olga Lipińska
tel. (+48-22) 45 92 588; Olga.Lipinska@pgi.gov.pl
mgr inż. Anna Bliźniuk
tel. (+48-22) 45 92 529; Anna.Blizniuk@pgi.gov.pl
mgr Dariusz Choromański
tel. (+48-22) 45 92 243; Dariusz.Choromanski@pgi.gov.pl
mgr Przemysław Dobek
tel. (+48-22) 45 92 128; Przemyslaw.Dobek@pgi.gov.pl
mgr Eliza Dziekan-Kamińska
tel. (+48-22) 45 92 712; Eliza.Dziekan-Kaminska@pgi.gov.pl
dr Joanna Fajfer
tel. (+48-32) 266-20-36 w. 108; Joanna.Fajfer@pgi.gov.pl
mgr Paulina Kostrz-Sikora
tel. (+48-22) 45 92 529; Paulina.Kostrz-Sikora@pgi.gov.pl
mgr Grzegorz Lichtarski
tel. 609 265 559; Grzegorz.Lichtarski@pgi.gov.pl
dr Ryszard Strzelecki
tel. (+48-22) 45 92 303; Ryszard.Strzelecki@pgi.gov.pl

 

Geologia dla samorządów

mgr Anita Starzycka
tel. (+48-22) 45 92 224; Anita.Starzycka@pgi.gov.pl
dr Kamilla Olejniczak
tel. (+48-22) 45 92 224; Kamila.Olejniczak@pgi.gov.pl