Login
Home> Deklaracja dostępności

Coraz Bardziej Dostępna Geologia

Deklaracja dostępności

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portal Centralnej Bazy Danych Geologicznych (Portal CBDG), stron jej podsystemów dziedzinowych i aplikacji:

Data publikacji strony internetowej 2008-07-17. Data ostatniej dużej aktualizacji 2018-07-16.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Pomimo starań redaktorów serwisu mogą zdarzyć się sytuacje, że pewne treści opublikowane na stronach CBDG są niedostępne z uwagi na fakt, że ich specyfika nie pozwala na zastąpienie adekwatnym opisem, np. mapy geologiczne, profile otworów wiertniczych w formie graficznej.
  • Niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, z uwagi na fakt, że treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia.
  • Niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów dodatkowych dla urządzeń asystujących, dla osób niewidomych i niedowidzących,
  • Zamieszczane na stronach serwisu mapy statyczne i interaktywne bądź w ogóle nie mają wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, bądź mają ograniczone wsparcie w postaci opisów statycznych,
  • Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy do tych filmów są sukcesywnie uzupełniane;

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji:2022-01-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do: Centralna Baza Danych Geologicznych, mailowo - cbdg@pgi.gov.pl lub telefonicznie - +48 22 45 92 000.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Prowadzimy jedną aplikację mobilną:

Dostępność architektoniczna

Centralna Baza Danych Geologicznych jest cyfrowym zasobem, który nie posiada fizycznej lokalizacji dostępnej dla użytkowników. Dostęp do CBDG jest możliwy tylko poprzez strony i aplikacje w sieci. Informacja o dostępności do wszystkich budynków PIG-PIB znajduje się na stronie Deklaracji dostępności PIG-PIB.

English SelectedChange language to Polish