Login
English SelectedChange language to Polish

Centralny Rejestr Geostanowisk Polski (CRGP) jest popularnonaukowym serwisem prowadzonym przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB. Są w nim gromadzone informacje o najcenniejszych obiektach przyrody nieożywionej w Polsce, tzw. geostanowiskach, czyli obiektach geologicznych ważnych z punktu widzenia prezentacji i zachowania georóżnorodności Polski, a także istotnych dla nauki, kultury i historii. Są nimi pojedyncze odsłonięcia, grupy odsłonięć, skałki, głazy narzutowe, formy krasowe i wietrzeniowe oraz inne obiekty geologiczne.

Internetowa aplikacja obsługująca ten zbiór danych pozwala wyszukać geostanowiska zgodnie z zadanymi kryteriami, np. według regionu administracyjnego (województwa), typu czy rangi stanowiska. Użytkownik otrzymuje podstawowe informacje o obiekcie, od lokalizacji (również współrzędne GPS) i określenia możliwości dojazdu, poprzez charakterystykę geologiczną obiektu, galerię zdjęć i ilustracji objaśniających, po bibliografię dotyczącą obiektu.

Centralny Rejestr Geostanowisk Polski jest stale aktualizowany i uzupełniany. Kolejne geostanowiska wprowadzane są w ramach różnych projektów realizowanych przez Państwowy Instytutu Geologiczny od 2009 roku. W bazie znajduje się ponad 3700 obiektów z całego kraju.

Celem utworzenia i prowadzenia Centralnego Rejestru Geostanowisk Polski jest wspomaganie zachowania georóżnorodności i dziedzictwa geologicznego kraju. Łatwy dostęp do informacji o georóżnorodności danego regionu jest ważny zarówno dla administracji państwowej, jak i samorządowej, a także dla wszystkich organizacji i stowarzyszeń zajmujących się problematyką ochrony przyrody.