Zaloguj
Geologia Samorządowa> Administracja geologiczna> Pomoc

Skrócona instrukcja wyszukiwania

Okno mapy

 • Obszar mapy - podział na województwa i powiaty
 • Menu główne
  1. Informacje o - dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za Projekt
  2. Pomoc - link do instrukcji opisującej działanie aplikacji mapowej
  3. Dodaj dane - możliwość dodania nowej usługi mapowej z zasobów PIG-PIB lub źródeł zewnętrznych (np. WMS, KML, csv, shp)
  4. Legenda - objaśnienie symboli użytych na mapie
  5. Lista warstw - spis bieżących warstw wraz z możliwością ich włączania i wyłączania
  6. Zakładka
  7. Galeria map bazowych - możliwość zmiany podkładu mapy
  8. Udostępnianie - możliwość udostępnienia łącza do aplikacji lub osadzenia
 • Widżety okna mapy
  1. Powiększ
  2. Pomniejsz
  3. Domyślny zakres
  4. Moja lokalizacja
  5. Poprzedni zasięg mapy
  6. Następny zasięg mapy
  7. Pomiar
  8. Zaznacz
  9. Wyszukaj - Znajdź adres lub miejsce
  10. Tabela atrybutów
  11. Tryb pełnoekranowy

Wyszukiwanie

Mapa zawiera dwie główne warstwy dotyczące geologów powiatowych oraz wojewódzkich. Aby wyszukać informację o geologu powiatowy należy wybrać (kliknąć) konkretny powiat na mapie. Natomiast dla geologa wojewódzkiego i pracowników wojewódzkiej administracji geologicznej wybrać herb danego województwa.

Wyszukać geologów powiatowych lub pracowników administracji geologicznej można na kilka sposobów:

 • bezpośrednio po przez mapę (klikając na wybranym powiecie lub herbie województwa)
 • Kliknięcie w wybrany powiat:

  Kliknięcie w herb województwa:

  Wybór powiązanej tabeli "Geolodzy Urzędu Marszałkowskiego":

  Wybór pracownika wojewódzkiej administracji geologicznej:

 • użycie opcji "Wyszukaj"
 • Wpisując nazwę miejscowości, powiatu lub województwa aplikacja wycentruje mapę do wyszukiwanego obszaru, po kliknięciu w który otrzymamy tabelę wyników jak w poprzednim punkcie

 • Używając "Tabeli atrybutów"
 • Dwukrotnie klikając na wybrany wiersz w tabeli atrybutów, mapa wycentruje się do wybranego powiatu lub województwa wyświetlając informację o geologu powiatowym lub wojewódzkim.

Oprócz tego w obrębie Tabeli atrybutów możemy założyć Filtr (wybierając zakładkę Opcje). Na przykład jeśli będziemy chcieli wyszukać wszystkich geologów powiatowych w obrębie danego województwa możemy za pomocą filtru zbudować zapytanie.

 • Usuwamy domyślny filtr tabeli "Filtrowanie według zasięgu mapy" po przez odkliknięcie
 • Rozwijamy menu "Opcje" i wybieramy "Filtruj"
 • Wybieramy "Dodaj wyrażenie"
 • Następnie w pierwszym polu wybieramy wartość "Województwo", wynosi , w pole wpisujemy np. podlaskie i zatwierdzamy przyciskiem "Ok"
 • Wynikiem będzie tabela zawierająca wszystkich geologów powiatowych z województwa podlaskiego.

Należy pamiętać aby po zakończeniu działania usunąć filtr ("Clear selection"), aby móc korzystać z aplikacji bez wprowadzonego ograniczenia.

Aplikacja umożliwia nie tylko wyszukiwanie pracowników i niezbędnych informacji z zakresu administracji geologicznej, ale również danych o Okręgowych Urzędach Górniczych w ujęciu przestrzennym. Na liście warstw pojawiła się nowa pt. Okręgowe Urzędy Górnicze. Pozwala ona uzyskać informacje o zasięgu przestrzennym poszczególnych Okręgów Górniczych wraz z niezbędnymi danymi teleadresowymi.

 • Wybranie warstwy Okręgowe Urzędy Górnicze z Listy warstw
 • Kliknięcie na mapie wyświetli okienko z informacją o OUG, któremu podlega dany obszar
 • Wybierając na dole mapy "Tabelę atrybutów" możemy wyświetlić informacje na temat wszystkich Okręgowych Urzędów Górniczych