Zaloguj
InfoGeoSkarb

Infogeoskarb to system gromadzący informacje dotyczące złóż kopalin oraz obiektów hydrogeologicznych zawartych w archiwalnych dokumentacjach geologicznych.

Infogeoskarb łączy w jeden system dane pochodzące z najważniejszych baz danych geologicznych:

  • Systemem Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS,
  • Centralna Baza Danych Geologicznych CBDG
  • Baza Danych Hydrogeologicznych Bank Hydro.

Aplikacja internetowa systemu Infogeoskarb pozwala na wyszukanie informacji o dokumentacjach geologicznych i hydrogeologicznych, o zakresie i kosztach prac geologicznych, o historii złoża oraz o prawach dostępu do poszczególnych dokumentów geologicznych.

Od 1 stycznia 2012 r. obsługa systemu informacji geologicznej Infogeoskarb wykonywana jest w ramach zadań Państwowej Służby Geologicznej.

Infogeoskarb spełnia całkowicie WCAG2 i został dostosowany do wymagań z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 poz. 526).