Zaloguj
InfoGeoSkarb> Kontakt

Kontakt

Uwagi dotyczące wyszukiwania i wprowadzania danych oraz strony internetowej
prosimy kierować na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny -
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

e-mail: igs@pgi.gov.pl