Login
PURL> O projekcie

O projekcie

Inicjatywa PURL - Polskiego Programu Składowania Podziemnego - jest wspólną ideą instytucji naukowo-badawczych odpowiadającą na potrzeby gospodarki krajowej i zrównoważonego rozwoju. Ma ona na celu kontynuację i rozwój badań nad głębokim składowaniem podjętych w Polsce pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku, przy wsparciu i opiniowaniu instytucji rządowych odpowiedzialnych za kwestie bezpiecznej gospodarki odpadami promieniotwórczymi. Prowadzenie systematycznych i skoordynowanych badań jest podstawą dla dalszych decyzji, które dzięki temu będą mogły być podejmowane w oparciu o ugruntowaną wiedzę.

W projekcie biorą udział:

PIG-PIB

Państwowy Instytut Geologiczny -
Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
Polskiej Akademii Nauk

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Uniwersytet Śląski - Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Śląski - Wydział Nauk o Ziemi

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Środowiska - Główny Geolog Kraju

Ministerstwo Środowiska - Główny Geolog Kraju

Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych