Zaloguj
Zrozumieć Ziemię> Autorzy

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

G. Pieńkowski, S. Cwojdziński, A. Fijałkowska–Mader, M. Krzeczyńska, T. Krzywicki,
J. Malec, J. Pacuła, K. Pochocka–Szwarc, J. Rychel, S. Salwa, Z. Szczepanik, P. Szrek,
A. Wierzbowski, P. Woźniak, Z. Złonkiewicz

AUTORZY WYCIECZEK:

Góry Świętokrzyskie

A. Fijałkowska–Mader, J. Malec, G. Pieńkowski, S. Salwa, Z. Szczepanik, P. Szrek, Z. Złonkiewicz

Górny Śląsk i Jura Krakowsko-Częstochowska

M. Krzeczyńska, A. Wierzbowski, P. Woźniak,

Skarpa Warszawska

T. Krzywicki

Sudety

S. Cwojdziński, J. Pacuła

Wigierski Park Narodowy

M. Krzeczyńska, K. Pochocka–Szwarc, J. Rychel

OPRACOWANIE STRONY INTERNETOWEJ:

M. Krzeczyńska, K. Skurczyńska-Garwolińska, D. Stańczuk, M. Świło

RECENZENCI:

A. Boczarowski, B. Dziedzic

REDAKCJA MERYTORYCZNA:

E. Sarnecka

PROJEKT OKŁADKI:

M. Sędek

AUTORZY ZDJĘĆ NA OKŁADCE:

A. Grędysa, M. Krzeczyńska, J. Pacuła, S. Salwa, P. Szrek, P. Woźniak

Współfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr umowy 5/2012/Wn – 50/EE-EE/D z dn 09.01.2012 r.

Jako podkłady w rysunkach tras wycieczek znajdujących się na płycie DVD wykorzystano fragmenty map topograficznych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i Kartograficzne (DzU z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) Osoby korzystające z tych materiałów nie mają prawa do ich zwielokrotniania, sprzedawania, udostępniania lub w inny sposób wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania ich treści w całości bądź we fragmentach, w szczególności do ich przesyłania lub udostępniania w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych. Ww fragmenty map wykorzystano na podstawie: Zezwolenia IZ-8040-62/13 Głównego Geodety Kraju, Zezwolenia nr2/2013 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Zezwolenia nr 17/2013 Marszałka Województwa Mazowieckiego, Zezwolenia nr 12/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego

978-83-7863-260-3 (książka – Zrozumieć Ziemię. Konspekt lekcyjno-ćwiczeniowy

978-83-7863-261-0 (płyta DVD – Georóżnorodność naszego Kraju. Przewodnik wycieczkowy)