Zaloguj
Zrozumieć Ziemię> Wycieczki
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE

Wycieczka w Góry Świętokrzyskie obejmuje 6 dni i jest najdłuższą ze wszystkich proponowanych wycieczek. Wynika to z faktu, że góry te zajmują szczególne miejsce na geologicznej mapie Polski. Na stosunkowo niewielkim obszarze spotkać można skały prawie wszystkich okresów geologicznych począwszy od kambru (ponad 500 mln lat wstecz) po osady współczesne czwartorzędowe. Powstawały one w zróżnicowanych środowiskach sedymentacyjnych (głębokomorskie, płytkomorskie i lądowe) i różnych strefach klimatycznych, od podbiegunowej do równikowej.

czytaj więcej…

GÓRNY ŚLĄSK i JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA

Podczas wycieczki uczniowie zapoznają się z budową geologiczną dwóch regionów: Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

czytaj więcej…

SKARPA WARSZAWSKA

Dominantą w krajobrazie Warszawy jest skarpa doliny Wisły, zwana skarpą warszawską, oddzielająca samą dolinę od wysoczyzny polodowcowej. Skarpa tworzy zachodnią krawędź doliny i ciągnie się przez całe miasto od Burakowa na północy po Konstancin na południu, na odcinku ok. 30 km. Jest jednym z najważniejszych elementów środowiska przyrodniczego miasta. Pod względem klimatycznym inicjuje system nawietrzania miasta (steruje kierunkiem wiatrów odprowadzających zanieczyszczone i doprowadzających czyste powietrze nad Warszawę), pod względem ekologicznym stanowi r łącznik północnych obszarów leśnych (rejon Puszczy Kampinoskiej) z południowymi (Las Kabacki, Lasy Chojnowskie, dolina Jeziorki).

czytaj więcej…

SUDETY - ZIEMIA KŁODZKA

Ziemia Kłodzka z geograficznego punktu widzenia należy do Sudetów Środkowych. Obejmuje ona Kotlinę Kłodzką stanowiącą obniżenie, którym płynie Nysa Kłodzka wraz z otaczającymi ją górami Stołowymi, Bystrzyckimi, Orlickimi, Bardzkimi, Złotymi i Masywem Śnieżnika. Zróżnicowana rzeźba tej malowniczej krainy jest związana z jego budową geologiczną

czytaj więcej…

WIGIERSKI PARK NARODOWY

Wigierski Park Narodowy (WPN) położony jest w północno-wschodniej Polsce, na północnym skraju Puszczy Augustowskiej, największego zwartego kompleksu leśnego na niżu Europy, który wraz z lasami na terytorium Litwy i Białorusi pokrywa obszar około 300 tysięcy hektarów. Obszar objęty Parkiem znajduje się na terenie Pojezierza Litewskiego i wchodzi w skład Pojezierzy Wschodniobałtyckich

czytaj więcej…

Oceń projekt