Login
Wysypisko odpadów wydobywczych

Odpady Wydobywcze są to odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin. Stanowią około 55% wszystkich wytwarzanych w Polsce odpadów. Zagospodarowanie tego typu odpadów stwarza duże problemy ze względu na ich właściwości i masowość występowania. Niewłaściwe postępowanie z nimi stwarza duże zagrożenie dla środowiska. Może to mieć długotrwałe, trudne do usunięcia konsekwencje środowiskowe i społeczno-ekonomiczne.

Serwis Odpady Wydobywcze gromadzi informacje o ilościach i rodzajach wytwarzanych w kraju odpadów tego typu. Przedstawia również stosowane metody ich zagospodarowania oraz instalacje służące do utylizacji. Pozwala wyszukać w bazie danych informacje o odpadach wydobywczych zgodnie z zadanymi kryteriami, takimi jak: podział administracyjny (województwa), rodzaj czy sposób zagospodarowania.