Login
Odpady wydobywcze> Prawo

Prawo dotyczące odpadów wydobywczych

Zamieszczone teksty aktów prawnych mają jedynie charakter informacyjny oraz pomocniczy. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią (na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" - Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Zamieszczone w zakładce "Prawo" teksty aktów prawnych są aktualne według stanu prawnego - kwiecień 2015.

Ustawy

Rozporządzenia

Obwieszczenia