Login
Odpady wydobywcze> Rodzaje odpadów

Rodzaje odpadów wydobywczych


 • Podgrupa 01 01 Odpady z wydobywania kopalin
  • 01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)
  • 01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
  • 01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
 • Podgrupa 01 03 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
  • 01 03 04* Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania
  • 01 03 05* Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)
  • 01 03 06 Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81
  • 01 03 07* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
  • 01 03 08 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07
  • 01 03 09 Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07
  • 01 03 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne
  • 01 03 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
  • 01 03 99 Inne nie wymienione odpady
 • Podgrupa 01 04 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
  • 01 04 07* Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
  • 01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
  • 01 04 09 Odpadowe piaski i iły
  • 01 04 10 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07
  • 01 04 11 Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07
  • 01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
  • 01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
  • 01 04 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne
  • 01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
  • 01 04 82* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne
  • 01 04 83 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82
  • 01 04 84* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne
  • 01 04 85 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84
  • 01 04 99 Inne nie wymienione odpady
 • Podgrupa 01 05 - Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze
  • 01 05 04 Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej
  • 01 05 05* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową
  • 01 05 06* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne
  • 01 05 07 Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
  • 01 05 08 Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
  • 01 05 99 Inne nie wymienione odpady