Zaloguj
Geologia środowiskowa> Kontakt

Kontakt

Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
Program Bezpieczna Infrastruktura i Środowisko

ul. Rakowiecka 4, PL00-975 Warszawa
tel.: (+48-22) 459 22 24
fax: (+48-22) 459 20 25
email: geologia.srodowiskowa@pgi.gov.pl

Program Geozagrożenia
ul. Rakowiecka 4, PL00-975 Warszawa
tel.: (+48-22) 459 23 30
fax: (+48-22) 459 24 70


Wyświetl większą mapę