Zaloguj
Geologia środowiskowa> Aktualności

Zakończono edycję Mapy geośrodowiskowej Polski 1:50 000

30 czerwca 2012 r. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy zakończył edycję Mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000, w skład której, oprócz wcześniej realizowanych Planszy A i Planszy B , wchodzą nowe warstwy tematyczne:

  • lokalizacja składowisk odpadów w Polsce,
  • obiekty antropopresji w środowisku,
  • zweryfikowane obszary prognostyczne (przedstawiane na MGGP i MGśP) występowania kruszyw piaskowo-żwirowych wokół wybranych aglomeracji (1) oraz projektowanych dróg i autostrad (2),
  • weryfikowane obszary prognostyczne występowania kopalin ilastych dla ceramiki budowlanej (3).

W bazie dokumentacji fotograficznej znajdują się: wybrane pomniki przyrody i stanowiska geologiczne, punkty nielegalnej eksploatacji kopalin, składowiska odpadów.

Mapa w wersji analogowej i elektronicznej udostępniana jest przez Centralne Archiwum Geologiczne PIG-PIB. Z zasobów mapy można również korzystać on-line za pośrednictwem Serwisu e-MGśP.

Zweryfikowane obszary występowania kruszywa piaskowo - żwirowego wokół aglomeracji

(1) Zweryfikowane obszary występowania kruszywa piaskowo - żwirowego wokół aglomeracji: warszawskiej, łódzkiej, trójmiejskiej

Zweryfikowane obszary występowania kruszywa piaskowo - żwirowego wzdłuż dróg

(2) Zweryfikowane obszary występowania kruszywa piaskowo - żwirowego wzdłuż dróg i autostrad

Zweryfikowane obszary występowania kopalin ilastych dla ceramiki budowlanej

(3) Zweryfikowane obszary występowania kopalin ilastych dla ceramiki budowlanej