Zaloguj
Geologia środowiskowa> Aktualności

Aktualności

W dniach 18–20 kwietnia 2018 r. w Kudowie Zdroju odbyła się XVIII Konferencja KRUSZYWA MINERALNE. Surowce-Rynek-Technologie-Jakość., na której wygłoszono referat: „Wstępna ocena stanu rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych w województwie mazowieckim.” Prezentacja

26-28 kwietnia 2017 r. w Kudowie Zdrój na XVII Konferencji KRUSZYWA MINERALNE Surowce-Rynek-Technologie-Jakość wygłoszono referat: „Istniejąca i perspektywiczna baza zasobowa kruszyw naturalnych piaskowo-żwirowych w danych Mapy Geośrodowiskowej Polski”. Prezentacja

29-31.03.2017 r. we Wrocławiu na IX Ogólnopolskim Sympozjum Geoinformacyjnym pod tytułem „Mapy tematyczne środowiska przyrodniczego” wygłoszono referat: „Mapa geośrodowiskowa Polski 1:50 000 – przykłady praktycznych zastosowań”. Prezentacja

16-18.11.2016 w Zakopanem na XXVI Konferencji „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” wygłoszono referat: „Problem niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin w Polsce”. Prezentacja