Zaloguj
Geologia środowiskowa> Publikacje

Publikacje

 • ANDRZEJEWSKI R. (red.), SIKORSKA-MAYKOWSKA M. (współautorstwo) - Monografia Kampinoskiego Parku Narodowego– T. I. Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego
 • BITYUKOVA L., ERIKSSON J., GILUCIS A., GREGORAUSKIENE V., LUKASHEV V., MATINIAN N.N., PASIECZNA A., REIMANN C., SIEWERS U., TARVAINEN T., 2000 – The Baltic soil survey. Explore, nr 107, 1-8.
 • BITYUKOVA L., ERIKSSON J., GILUCIS A., GREGORAUSKIENE V., LUKASHEV V., MATINIAN N.N., PASIECZNA A., REIMANN C., SIEWERS U., TARVAINEN T., 2000 – Baltic soil survey: total concentrations of major and selected trace elements in arable soils from 10 countries around the Baltic Sea. Sci. Total Environ., vol. 257, 155-170.
 • BITYUKOVA L., ERIKSSON J., GILUCIS A., GREGORAUSKIENE V., LUKASHEV V., MATINIAN N.N., PASIECZNA A., REIMANN C., SIEWERS U., TARVAINEN T., 2003 – Agricultural Soils in Northern Europe: A Geochemical Atlas – 2003. Geologisches Jahrbuch, Sonderhefte, Reihe D, Heft SD 5, Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart: 279p.
 • BITYUKOVA L., ERIKSSON J., GILUCIS A., GREGORAUSKIENE V., LUKASHEV V., MATINIAN N.N., PASIECZNA A., REIMANN C., SIEWERS U., TARVAINEN T., 2003 –The BSS- project: Regional geochemistry of agricultural soils in Northern Europe – 2003. 5th International Conference on the Analysis of Geological and Environmental Materials. 9th-11th June 2003, Rovaniemi, Finland, 78-79.
 • BOJAKOWSKA I., GLIWICZ T., IRMIŃSKI W.., KONIECZYŃSKA M., 2003 - „Groundwater investigation in the old gas-works area in Bydgoszcz (Poland)” poster na konferencji międzynarodowej “Integrated Concept for Groundwater Remediation – Final Conference” Stuttgart, 18-20.05.2003.
 • BOJAKOWSKA I., GLIWICZ T., IRMIŃSKI W., KONIECZYŃSKA M., 2003 - „Badanie wód podziemnych na terenie starej gazowni w Bydgoszczy w ramach projektu INCORE” poster na konferencji Współczesne problemy Hydrogeologii, Gdańsk – Jastrzębia Góra, wrzesień 2003.
 • Czapowski G., Chełmiński J., Tomaszczyk M., Tomassi-Morawiec H., 2007 - Metodyka modelowania przestrzennego budowy geologicznej osadowych złóż na przykładzie cechsztyńskiego złoża soli kamiennej Mechelinki nad Zatoką Pucką, Przegląd Geologiczny 2007, Vol. 55, nr 8, s.681-689.
 • Czapowski G., Tomassi-Morawiec H., Misiek G., 2007 - Podział i występowanie górnopermskich skał zubrowych w Polsce, W: XII Międzynarodowe Sympozjum Solne "Quo vadis sal": Przemysł solny w gospodarce. Kłodawa, 11-12 października 2007 r.
 • DMOWSKI K., SZULC-BABIŃSKA E., LIS J., PASIECZNA A., 2001 – Comparison of heavy metal concentrations in feathers of Grey Heron nestlings (Ardea cinerea) and river sediments. Prz. Geol.10/2, 988.
 • DOBAK P., GABRYŚ-GODLEWSKA A., KOZŁOWSKA O., SIKORSKA-MAYKOWSKA M., 2004 - „Potencjalne obszary lokalizowania składowisk odpadów – nowa warstwa tematyczna cyfrowej Mapy geośrodowiskowej Polski”; w: Problemy Ocen Środowiskowych nr 3(26), Gdańsk, str. 53-57.
 • FRANKOWSKI Z., LIS J., PASIECZNA A., 2002 – Zastosowanie metod geochemicznych do oceny obszarów zdegradowanych. Mat. Konf. „Zagospodarowanie gruntów zdegradowanych – badania, kryteria oceny, rekultywacja”. Mrągowo, 6-8 listopada 2002.
 • Gabryś-Godlewska A., Gliwicz T., Grabowski D.,2007 - Wyznaczanie i ocena izolacyjności naturalnej bariery geologicznej w procesie cyfrowego przetwarzania danych geologicznych, Przegląd Geologiczny 2007, Vol. 55, nr 5, s. 416-423
 • GRABOWSKI D., 2004 – Lithostratigraphy and genesis of Quaternary strata between Lanckorona and Myślenice in the Western Outer Carpathians. Geological Quarterly vol.48 (4); 351-370
 • GRABOWSKI D., KAROŃ R., SIKORSKA-MAYKOWSKA M., STRZELECKI R., 2001 - Powiatowa mapa gospodarowania zasobami przyrody – Prz. Geol. Nr 9, str.792 - 796
 • GRABOWSKI D., KOZŁOWSKA O., 2003 – „Mapa geośrodowiskowa Polski, arkusz pilotażowy Ścinawa (688) – warstwa Składowanie odpadów”.
 • GRABOWSKI D., KOZŁOWSKA O., SIKORSKA-MAYKOWSKA M., STRZELECKI R., 2003 – „Składowanie odpadów – propozycja nowej tematyki na Mapie geośrodowiskowej Polski”. Przegląd Geologiczny, Warszawa.
 • GRABOWSKI D., LEWANDOWSKI P., SIKORSKA-MAYKOWSKA M., STRZELECKI R., 2003 - Environmental evaluation for regional planning and management. 4th European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems. 17th-20th June 2003 r. Bologna.
 • GRABOWSKI D., LEWANDOWSKI P., SIKORSKA-MAYKOWSKA M., STRZELECKI R., 2003 – Sposoby przedstawiania zagadnień geośrodowiskowych na przeglądowych mapach tematycznych. Polski Przegląd Kartograficzny t.35 nr 4, str.259-264
 • GRABOWSKI J., NAWROCKI J., LIS J., PASIECZNA A., 2000 – The magnetic susceptibility of soils and alluvial sediments from Gdańsk region (northern Poland). Kwart. Geol. vol. 44 nr 3, 341-345.
 • GZYL G., IRMIŃSKI W., KONIECZYŃSKA M., 2003 – „Problemy zarządzania zanieczyszczonymi wodami podziemnymi w Europie – projekt INCORE jako strategia postępowania”, w: Współczesne problemy hydrogeologii, t.XI, cz.2, Gdańsk, wrzesień 2003, s.427-430.
 • IRMIŃSKI W., KONIECZYŃSKA M., 2003 – „Badania zanieczyszczeń poprzemysłowych na przykładzie terenu starej gazowni miejskiej w Bydgoszczy”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Górnictwo, z. 256, nr kol. 1592/2003
 • KARBOWSKA B., LIS J., PASIECZNA A., ZEMBRZUSKI Z., ŁUKASZEWSKI Z., 2003 – Thallium in soils and stream sediments of a Zn-Pb mining and smelting area. Environ. Sci. Technol. 37, 4569-4572.
 • Konieczyńska M., 2007 - Ocena genezy składu chemicznego wód wypływających ze starych sztolni kopalnianych w rejonie Czarnów-Miedzianka-Janowice Wielkie, W: Współczesne problemy hydrogeologii. T. 13, cz. 2. Kraków: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, 2007. s. 85-93
 • KOSTRZ-SIKORA P., PASIECZNA A., WITKOWSKA A., WOŁKOWICZ S., 2005 – Program ochrony środowiska miasta stołecznego Warszawy, Przegląd Geologiczny, vol. 53, nr 10/1, Warszawa, strony 850 - 857
 • KROGULEC E., SIKORSKA-MAYKOWSKA M., 2001 – Optymalne warunki do projektowania monitoringu lokalnego w od podziemnych i powierzchniowych – na przykładzie Kampinoskiego Parku Narodowego, Gosp. Wod. Nr 6, s.251-255, il., bibliogr.
 • Lis J., Parafiniuk J., Pasieczna A., Rajchel M., 2007 - Antropogeniczne przeobrażenia środowiska geochemiczne aluwiów Zagożdżonki (Puszcza Kozienicka), Przegląd Geologiczny 2007, Vol. 55, nr 1, s. 79-86
 • LIS J., PASIECZNA A., 2000 – Geochemiczny atlas Europy. Prz. Geol., nr 12 , 1114-1119.
 • LIS J., PASIECZNA A., 2000 – Badania geochemiczne w rejonie Żuław Wiślanych i Trójmiasta. Prz. Geol., 4 , 368-369.
 • LIS J., PASIECZNA A., 2001 – Tło geochemiczne i anomalie w środowiskach powierzchniowych Ziemi w Polsce. Zesz. Nauk. Poli. Śląskiej, Górnictwo, 248, 123-128.
 • LIS J., PASIECZNA A., 2001 – Porównanie niektórych danych geochemicznych FOREGS i BSS z wynikami geochemicznego kartowania w Polsce. Prz. Geol.10/2, 1001-1003.
 • LIS J., PASIECZNA A., 2001 – Tło geochemiczne i anomalie w środowiskach powierzchniowych Ziemi w Polsce. Mat. Konf. „Geochemia i geologia środowiska terenów uprzemysłowionych „Jarnołtówek, 26-28 września 2001.
 • LIS J., PASIECZNA A., 2001 – Atlas geochemiczny gleb ornych krajów zlewni Bałtyku (BSS – Baltic Soil Survey) – 2001. Prz. Geol.10/2, 1007-1008.
 • LIS J., PASIECZNA A., 2003 – Geochemical mapping in Poland – current status and perspectives. Pol.Tow.Mineral. Prace Spec. 22, 145-147.
 • LIS J., PASIECZNA A., 2004 – Anthropogenic pollution of soils within the Legnica-Głogów Copper District. Conf. „ Valorisation of the environment in the areas exposed to long term industrial and mining activites, 2-4 june 2004, Wisła-Ustroń. Poland. p. 22.
 • LIS J., PASIECZNA A., 2004 – Wybrane mapy geochemiczne Poznania i okolic. XXX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Poznań 21-22 październik 2004, 313-320.
 • LIS J., PASIECZNA A., 2005 – Badania geochemiczne w Poznaniu i okolicach. Prz. Geol., 6, 470-474.
 • LIS J., PASIECZNA A., 2005 – Atlas geochemiczny Poznania i okolic 1 :100 000. Państw. Inst. Geol.
 • LIS J., PASIECZNA A., 2005 – Szczegółowe kartowanie geochemiczne na Górnym Śląsku. Zesz. Nauk. Poli. Śląskiej., Górnictwo, 267, 173-182.
 • LIS J., PASIECZNA A., 2005 – Factor analysis for geochemical characteristic of soils in the mining and smelting area (Sławków – Bolesław region). Pol.Tow.Mineral. Prace Spec.
 • LIS A., PASIECZNA A., PAULO A., 2002 – Tal pod koniec XX wieku. Prz. Geol. 5, 403-407.
 • LIS J., PASIECZNA A., TOMASSI-MORAWIEC H., 2000 – Atlas geochemiczny Wrocławia i okolic 1:100 000 (cz. I). Prz. Geol. 1, 57-58.
 • LIS J., PASIECZNA A., TOMASSI-MORAWIEC H., 2001 – Detailed geochemical mapping for land-use planning and agriculture – 2001. International Workshop „ Assessment of the Quality of Contaminated Soils and Sites in Central and Eastern European Countries (CEEC) and New Independent States (NIS), September 30 – October 3, 2001, Sofia.
 • LIS J., PASIECZNA A., TOMASSI-MORAWIEC H., 2001 – Geochemical anomalies in copper mining and smelting area (Lower Silesia, SW Poland) – 2001. International Workshop „ Assessment of the Quality of Contaminated Soils and Sites in Central and Eastern European Coyntries (CEEC) and New Independent States (NIS), September 30 – October 3, 2001, Sofia.
 • MATURANA H., OYARZÚN J., PASIECZNA A., PAULO A.,2001 – Geoquímica de los sedimentos del río Elqui (Coquimbo, Chile): Manejo de relaves y cierre de minas – 2001. VII Congreso Argentino de Geología Económica, Actas 2, Salta 2001, 155-161.
 • MATURANA H., OYARZÚN J., PASIECZNA A., PAULO A., 2003 – Heavy metals in stream sediments from the Coquimbo Region (Chile): effects of sustained mining and natural processes in a semi-arid Andean Basin. Mine Water and Environ. 22, 155-161.
 • Nałęcz T., Ploch I.,2007 - Sustainable Use and Protection of Groundwater Resources - Transboundary Water Management - Belarus, Poland, Ukraine - pierwszy etap programu NATO. Lwów, Ukraina, 22-23.05.2007, Przegląd Geologiczny 2007, Vol. 55, nr 7.
 • NAŁĘCZ T., SIKORSKA-MAYKOWSKA M., STRZELECKI R., 2001 – System Informacji Przestrzennych o Środowisku (SIPOŚ) jako narzędzie do gospodarowania zasobami przyrody w powiecie, Mat. XVIII Konf. Kartograf. Szczecin, str 185-185
 • OLSZEWSKI R., SIKORSKA-MAYKOWSKA M., 2005 - Koncepcja harmonizacji baz danych tematycznych GUGiK i PIG w oparciu o jednorodny system danych referencyjnych. Rocznik Geomatyki, T. 3, zeszyt 1
 • PASIECZNA A., 2001 – Ołów w glebach wybranych miast w Polsce. Zesz. Nauk. Polit. Śląskiej, Górnictwo, 248, 135-141.
 • PASIECZNA A., 2001 – Geochemical background values of elements in arable soils in Poland. International Workshop – Ecogeochemistry in the Baltic Region. Results and Prospects”. Tallinn 15-17.02.2001.
 • PASIECZNA A., 2001 – Selected elements in the surface environments of Vistula and Odra river mouth areas. „International Workshop – Ecogeochemistry in the Baltic Region. Results and Prospects”. Tallinn15-17.02.2001.
 • PASIECZNA A., 2001 – Wybrane pierwiastki w glebach miejskich. Mat. Konf. „Geochemia i geologia środowiska terenów uprzemysłowionych „Jarnołtówek, 26-28 września 2001.
 • PASIECZNA A., 2002 – Zawartość cynku w glebach wybranych miast w Polsce – 2002. Mat. Sympozjum „Cynk w środowisku – problemy ekologiczne i metodyczne”. Warszawa, 22-23 maja 2002 r.
 • PASIECZNA A., 2002 – Zawartość cynku w glebach wybranych miast w Polsce. Zesz. Nauk. PAN Kom. „Człowiek i środowisko”, 33, 203-212.
 • PASIECZNA A., 2003 – Naturalne i antropogeniczne czynniki zanieczyszczenia gleb miejskich. Materiały konferencji „Geochemia i geologia środowiska terenów uprzemysłowionych”. 24-26 września 2003, Jarnołtówek.
 • PASIECZNA A., 2003 – Atlas zanieczyszczeń gleb miejskich w Polsce. Państw. Inst. Geol. Warszawa.
 • PASIECZNA A., 2004 – Całkowite i ługowalne zawartości żelaza i manganu w wybranych profilach gleb z terenów miejskich. Sympozjum Międzynarodowe „Żelazo i mangan w środowisku – problemy ekologiczne i metodyczne. 26-27 maja 2004, Warszawa, s.37.
 • PASIECZNA A., 2004 – Mapy i atlasy geochemiczne – bogate źródło informacji o zanieczyszczeniu środowiska. Informator REA 6, 5-6.
 • PASIECZNA A., (red.) 2004 – Program ochrony środowiska m.st. Warszawy. Biuro Ochrony Środowiska m. st. Warszawy.
 • PASIECZNA A., 2005 – Ocena zanieczyszczenia gleb terenów zurbanizowanych w Polsce. Conf. „The Central European and European Union standards on the assessment of the industrial and mining environmental pollution, 22-24 September 2005, Warsaw,. Poland. p. 41-43.
 • PASIECZNA A., 2005 – Kryteria oceny zanieczyszczenia gleb w Polsce. Conf. „The Central European and European Union standards on the assessment of the industrial and mining environmental pollution, 22-24 September 2005, Warsaw,. Poland. p. 43-44.
 • Pasieczna A., Lis J., 2007 - Zdjęcie geochemiczne Europy, Przegląd Geologiczny 2007, Vol. 55, nr 5, s. 390-394
 • SIKORSKA-MAYKOWSKA M., 2000 – Wykorzystanie “Mapy geologiczno-gospodarczej Polski” w zarządzaniu przestrzenią, Prz. Geol. Nr 6, s. 489-491, il., bibliogr.
 • SIKORSKA-MAYKOWSKA M. (red), 2001- Waloryzacja środowiska przyrodniczego i identyfikacja jego zagrożeń na terenie województwa śląskiego, PIG i UMWŚ, Warszawa. str.23.19 tablic,3 mapy.
 • SIKORSKA-MAYKOWSKA M., 2004 – Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 – pomoc w zarządzaniu i ekorozwoju na szczeblu regionalnym. Prz. Geol. 52, nr 10.
 • SIKORSKA-MAYKOWSKA M., 2005 - Cyfrowe mapy tematyczne Państwowego Instytutu Geologicznego – wkładem do realizacji dyrektywy INSPIRE . Geodeta. (przygotowane do druku)
 • Sikorska-Maykowska M., Rossa M., Chełmiński J., 2007 - Wykorzystanie baz danych Państwowego Instytutu Geologicznego do tworzenia tematycznych warstw interferencyjnych, Przegląd Geologiczny 2007, Vol. 55, nr 8, s.666-670
 • SIKORSKA-MAYKOWSKA M., STRZELECKI R., 2002 - Kartografia geośrodowiskowa w Państwowym Instytucie Geologicznym, – co dalej?, Prz. Geol. 50. nr 1:, str 30–33.
 • SIKORSKA-MAYKOWSKA M., STRZELECKI R., 2004 - Koncepcja mapy terenów zdegradowanych i podwyższonego ryzyka naturalnego - skala 1:10 000, Prz. Geol. Vol. 52, nr 8/1, s.644-648.
 • SIKORSKA-MAYKOWSKA M., STRZELECKI R., 2004 - Koncepcja mapy geośrodowiskowej w skali 1:10 000 dla terenów zdegradowanych i podwyższonego ryzyka naturalnego, Mat. XXX Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej, Poznań 21-22.10.04.
 • Speczik S., Kotarba M. J., Pieczonka J., Piestrzyński A., Oszczepalski S., Marynowski L., 2007 - Cechsztyński łupek miedzionośny - poszukiwania nowych rezerw, Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 2007, nr 423, s. 125-138
 • Tomassi-Morawiec H., Czapowski G., Bornemann O., Schramm M., Tadych J., Misiek G., Kolonko P., Janiów S., 2007 - Wzorcowe profile bromowe utworów solnych cechsztynu Polski: sole cyklu 2 (Z2) w Kopalni Soli Kłodawa , Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2007, T. 23, Zeszyt specjalny 1, s. 103-115
 • Tomaszczyk M., Czapowski G., Tomassi-Morawiec H., 2007 - Model 3D zróżnicowania geologiczno-geochemicznego pokładowego złoża cechsztyńskiej soli kamiennej w rejonie Zatoki Gdańskiej jako podstawa koncepcji zagospodarowania złoża, Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2007, T. 23, Zeszyt specjalny 1, s. 196-198
 • Wołkowicz K., Majer K., Wołkowicz S., Kuberska M., 2007 - Zastosowanie metody porozymetrycznej w badaniach właściwości skał krzemionkowych, Przegląd Geologiczny 2007, Vol. 55, nr 4, s. 309
 • WOŁKOWICZ S. (RED.), 2007 - Potencjał radonowy Sudetów wraz z wyznaczeniem obszarów występowania potencjalnie leczniczych wód radonowych
 • WOŁKOWICZ S., 2007 - Potencjał radonowy Sudetów i wybranych jednostek bloku przedsudeckiego, W: Potencjał radonowy Sudetów wraz z wyznaczeniem obszarów występowania potencjalnie leczniczych wód radonowych, Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2007. s. 9-106