Zaloguj
Muzeum> Geolinki
Muzea w Polsce
Muzea na świecie
WartoZwiedzic.pl

WartoZwiedzic.pl to serwis, który powstał z myślą o wszystkich, którzy lubią odkrywać ciekawe miejsca.
Szybko i wygodnie znajdziesz atrakcje w wybranej okolicy, a także poznasz opinie na ich temat. A jeśli miałeś okazję zwiedzić interesujące miejsce – możesz je łatwo zamieścić, dodając zdjęcia i opisując swoje wrażenia.


Strony WWW listy i grupy dyskusyjnej

Lista dyskusyjna MINERAŁY jest przeznaczona przede wszystkim dla zbieraczy i kolekcjonerów minerałów i skał oraz wszystkich osób zainteresowanych mineralogią zarówno amatorsko jak i profesjonalnie. Lista ma służyć dyskusjom i wymianie informacji na tematy mineralogiczne oraz ogłaszaniu terminów giełd i wystaw poświęconych temu tematowi.


Polski Portal Paleontologiczny

Forum miłośników paleontologii umożliwia dyskusje na tematy praktyczne (zbieranie i oznaczanie skamieniałości) i teoretyczne z zakresu szeroko pojętej paleontologii, a także prezentację zdjęć okazów i twórczości plastycznej w galerii.


"The Grzybowski Foundation".

Międzynarodowa fundacja naukowa, imienia profesora Józefa Grzybowskiego (1869-1922), promuje edukację i badania naukowe w dziedzinie mikropaleontologii.


Mt Kościuszko Incorporated

Strona poświęcona propagowaniu dorobku naukowego Pawła Edmunda Strzeleckiego i jego zasług dla Australii (w języku polskim i angielskim).


The Mineral and Gemstone Kingdom

Na tej angielskojęzycznej stronie królują minerały i kamienie szlachetne. Wiele zdjęć i przydatnych informacji dla początkujących kolekcjonerów. Minerały zestawione alfabetycznie. Istnieje możliwość wyszukania minerału na podstawie koloru, twardości czy układu krystalograficznego.


Mineralogy Database

Nieprzebrana skarbnica wiedzy z dziedziny mineralogii i krystalografii.Bardzo duża informacji w trochę nieczytelnej formie. Mimo to warta uwagi.


Studia Podyplomowe GEOTURYSTYKA

Geoturystyka to studia podyplomowe adresowane do wszystkich osób zainteresowanych przyrodą, a w szczególności zjawiskami i obiektami przyrody nieożywionej, ochroną środowiska, nowymi formami turystyki oraz organizacją i marketingiem usług turystycznych.