Zaloguj
Wydarzenia> Aktualności> Wystawa "Jurajskie skamieniałości - klucz do przeszłości ziemi wieluńskiej"
WYSTAWA "JURAJSKIE SKAMIENIAŁOŚCI - KLUCZ DO PRZESZŁOŚCI ZIEMI WIELUŃSKIEJ"

Uroczyste otwarcie wystawy "Jurajskie skamieniałości - klucz do przeszłości ziemi wieluńskiej" odbyło się 6 marca w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu.

Wystawa, przygotowana przez Muzeum Geologiczne PIG-PIB w Warszawie, poświęcona jest geologii jury ziemi wieluńskiej. Szerokie pasmo wyżynne, ciągnące się od okolic Krakowa do Częstochowy i jeszcze dalej - aż po okolice Wielunia i Działoszyna na północy, wyróżnia się obecnością malowniczych wapiennych skał. Skały te powstały w morzu jurajskim, które zalewało znaczną część Europy około 165-145 milionów lat temu.

Badając występujące w tych skałach skamieniałości można odtworzyć warunki jakie istniały w tym morzu. Na wystawie można podziwiać skamieniałości różnorodnej fauny, która zamieszkiwała ówczesne dno morskie m. in. ramienionogi, ślimaki, małże, koralowce, gąbki i szkarłupnie. W toni wodnej żyły liczne kręgowce takie jak plezjozaury i ichtiozaury. Szczególne miejsce na wystawie zajmują niezwykłe morskie głowonogi - amonity. Ekspozycja pozwala poznać środowisko i tryb życia amonitów oraz ich ewolucję, budowę i znaczenie w badaniach geologicznych.

Umieszczony na wystawie profil geologiczny z kamieniołomu Kowalskiego w Wieluniu (jeden z ważniejszych kamieniołomów w całym pasie Jury Krakowsko- Częstochowsko - Wieluńskiej) reprezentuje rzadko spotykany zapis geologiczny z przełomu jury środkowej i górnej.

Wystawę "Jurajskie skamieniałości - klucz do przeszłości ziemi wieluńskiej", współfinansowaną przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wykonało Muzeum Geologiczne PIG-PIB w Warszawie we współpracy z Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu i Urzędem Miejskim w Wieluniu.

Na wystawie prezentowane są skamieniałości ze zbiorów Muzeum Geologicznego PIG-PIB i Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu. Okazy amonitów w większości pochodzą z bogatej kolekcji Adriana Kina.