Login
Odpady wydobywcze> Wytwarzanie

Wytwarzanie odpadów wydobywczych

  
    Informacje ogólne     
    Źródła wytwarzania     
    Przestrzenne wytwarzanie     
    Ilości, rodzaje     
    Prognozy wytwarzania     

Przestrzenne wytwarzanie odpadów wydobywczych

W 2009 roku wytworzono na terenie całego kraju 62,381 mln Mg odpadów wydobywczych (z grupy 01). W 2010 roku wytworzono natomiast 53,751 mln Mg tych odpadów.

1 2 3 4 5 6 7 8

Największa masa odpadów wydobywczych - 29,0 mln Mg w 2009 roku i 28,0 mln Mg w 2010 roku - została wytworzona na terenie województwa dolnośląskiego. W następnej kolejności odpady wydobywcze wytworzone zostały na terenie województwa śląskiego - 24,2 mln Mg w 2009 roku i 17,8 mln Mg w 2010 roku. Odpady wytworzone w obu województwach stanowiły w latach 2009 - 2010 roku 85% wszystkich odpadów wydobywczych w Polsce.

Na terenie pozostałych województw wytworzono znacznie mniejsze ilości odpadów wydobywczych. W ilościach powyżej 1 mln Mg odpady te powstały jedynie w:

  • województwie lubelskim - 3,8 mln Mg w 2009 roku i 3,5 mln Mg w 2010 roku,
  • województwie małopolskim - 3,5 mln Mg w 2009 roku i 3,2 mln Mg w 2010 roku,

W najmniejszej ilości odpady wydobywcze wytworzone zostały na terenie:

  • województwa podlaskiego - 263,5 Mg odpadów w 2009 roku i 2,2 tys. Mg w 2010 roku,
  • województwa warmińsko-mazurskiego - 1,5 tys. Mg w 2009 roku i 2,7 tys. Mg w 2010 roku.

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące wytwarzania odpadów z grupy 01 w latach 2009-2010 na terenie poszczególnych województw (dane w Mg).

8 092,0
Województwo 2009 rok 2010 rok
dolnośląskie 29 003 677,0 28 031 143,0
kujawsko-pomorskie 128 277,1 148 512,5
lubelskie 3 803 986,8 3 480 189,8
lubuskie 23 166,0
łódzkie 335 279,7 302 363,0
małopolskie 3 554 026,0 3 232 065,0
mazowieckie 220 710,3 3 844,6
opolskie 5 363,5 8 526,5
podkarpackie 46 895,2 24 173,17
podlaskie 263,5 2 183,4
pomorskie 5 696,1 11 386,3
śląskie 24 234 924,4 17 820 086,2
świętokrzyskie 988 198,5 629 259,8
warmińsko-mazurskie 1 483,5 2 692,2
wielkopolskie 24 490,8 29 555,2
zachodniopomorskie 4 271,5 17 275,3
Polska 62 380 659,9 Mg 53 751 347,97 Mg