Zaloguj
Geologia środowiskowa> Mapy
Mapa geośrodowiskowa
Gospodarka kopalinami
Tereny zdegradowane
Atlasy geochemiczne

Mapy on-line

Geoportal Mapy Geośrodowiskowej Polski prezentuje dane geośrodowiskowe w formie usług przeglądania WMS. Prezentuje informacje o złożach kopalin oraz górnictwie i przetwórstwie kopalin, obszarach prognostycznych i perspektywicznych występowania kopalin, miejscach niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin, wodach powierzchniowych i podziemnych, warunkach podłoża budowlanego, ochronie przyrody, a także o składowaniu odpadów obiektach potencjalnie uciążliwych dla środowiska.

Na portalu mapowym e-MGśP prezentowane są dane opracowane i pozyskane w ramach pierwszej i drugiej edycji Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50000, w skrócie nazywane odpowiednio MGśP i MGśP(II). Aktualność danych obu edycji jest zgodna z rokiem opracowania arkusza, prezentowanym w usłudze o nazwie „MGśP(II), MGśP - Harmonogram realizacji i skorowidz arkuszy” lub jest jednym z atrybutów obiektu. Druga edycja Mapy Geośrodowiskowej Polski – MGśP(II) prezentuje najnowsze dane opracowywane i pozyskiwane w latach 2013 - 2019, stąd pokrycie danymi całej Polski przewidywane jest po zakończeniu projektu.

Instrukcja korzystania z portalu e-MGśP


GeoLOG – mobilna aplikacja Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG) prezentuje wybrane dane geośrodowiskowe:

  • obszary perspektywiczne i prognostyczne występowania kopalin,
  • obszary prognostyczne zweryfikowane,
  • miejsca niekoncesjonowanej eksploatacji,
  • antropopresja.

Mapy geośrodowiskowe – arkusze Mapy Geośrodowiskowej Polski pierwszej (MGśP - 2002-2011) oraz drugiej edycji (MGśP II – 2013-2019), zarówno dla planszy A i B oraz teksty objaśniające do map dostępne są poprzez apliacje internetowe: