Zaloguj
Geologia środowiskowa> Mapy

Mapy geośrodowiskowe

geologiczno-gospodarcza
geośrodowiskowa
terenów zdegradowanych

Mapa geośrodowiskowa Polski on-line

Baza danych geośrodowiskowych zawiera informacje o złożach kopalin oraz górnictwie i przetwórstwie kopalin, wodach powierzchniowych i podziemnych, warunkach podłoża budowlanego, ochronie przyrody i zabytkach kultury, a także o geochemii środowiska i składowaniu odpadów

Dane udostępnia serwis e-MGśP Aktualność danych jest zgodna z rokiem opracowania każdego z arkuszy, zgodnie z informacją zawartą w atrybutach warstwy startowej portalu (Realizacja Mapy).

Jak przeglądać dane?

Instrukcja korzystania z serwisu

Aplikacja Raporty e-MGśP pozwala na wygenerowanie raportu na temat składowiska odpadów, a także wybranych obiektów z warstwy normatywnej "Kopaliny". Aplikacja jest udostępniana w wersji testowej. Po załadowaniu portalu należy wybrać Menu/Raporty

Raporty e-MGśP

Instrukcja korzystania z aplikacji