Zaloguj
Geologia środowiskowa> Działalność
  
    Gospodarka odpadami     
    Kartografia środowiskowa     
    Gaz z łupków     
    Dokumenty strategiczne     
    Raporty początkowe     
    SOPO     

Gaz z łupków

M4Shale Gas – Measuring, monitoring, mitigating and managing the Environmental impact of shale gas to międzynarodowy projekt realizowany od czerwca 2015 r w konsorcjum 18 instytucji europejskich, finansowany z funduszy Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. W PIG-PIB realizowany jest jeden z pakietów projektu – Baseline and Monitoring data assessment of surface water, groundwater and soils. Dotychczasowe rezultaty publikowane są na stronie projektu: http://www.m4shalegas.eu/.

Głównym celem pakietu jest wypracowanie rekomendacji do prowadzenia monitoringu środowiska gruntowo-wodnego przy przedsięwzięciach związanych z poszukiwaniem i eksploatacją gazu ze złóż niekonwencjonalnych, głównie z formacji łupkowych. Konsorcjum, które przygotowało założenia (proposal) zgłoszone do konkursu i obecnie realizujące projekt zawiązało się w wyniku współpracy w ramach EERA Join Programme Shale Gas. Projekt zakończy się w grudniu 2017 roku.