Login
Geo-engineering atlases> Atlasy Geologiczno - Inżynierskie> Atlas geologiczno-inżynierski Płocka

Atlas geologiczno-inżynierski województwa mazowieckiego - powiat płocki (projekt pilotażowy)

Obszar opracowania zajmuje powierzchnię ponad 1,7 tyś. km2. Atlas geologiczno-inżynierski powiatu płockiego położony jest w województwie mazowieckim i w całości obejmuje teren powiatu płockiego (bez miasta na prawach powiatu Płock) - mapa lokalizacyjna.

Informacje zawarte w Atlasie wspomagają ocenę przydatności terenu dla budownictwa, wybranie optymalnej lokalizacji inwestycji i sposób zagospodarowania terenu na potrzeby planowania przestrzennego. Atlas przedstawia ocenę warunków geologiczno-inżynierskich na tle regionalnej budowy geologicznej w oparciu o zebrane materiały archiwalnych oraz wyniki prac i robót geologicznych.

Atlas opracowano w latach 2013-2017 w oparciu o Instrukcje: Atlasy geologiczno-inżynierskie w skali 1:10 000 lub mniejszej. Instrukcja wykonywania (pdf) i Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich. Instrukcja prowadzenia otworowej bazy danych oraz na podstawie zatwierdzonego projektu robót geologicznych.

Do wykonania Atlasu wyselekcjonowano ponad 8 905 otworów z opracowań archiwalnych o łącznym metrażu 68 720,47 mb - tekst opracowania. Wykonano 14 map w tym 3 mapy w skali 1:150 000 oraz 11 map w skali 1:10 000 (łącznie 1400 arkuszy).

Instrukcja obsługi mapy "GeoLOG"

 • Kliknięcie, przytrzymanie i puszczenie, czyli zaznacz obiekty - zaznaczanie obiektów na mapie okręgiem. Rozmiar okręgu zależy od długości naciskania. Informacje o obiektach pojawią się w panelu Wyniki. Przy konkretnym obiekcie znajduje się tam link Pokaż na mapie i może być dodatkowy link Zobacz więcej prowadzący do innych dziedzinowych aplikacji z szerszym zakresem informacji o obiekcie.
 • Kliknięcie podwójne - powiększenie skali mapy
 • Kręceni kółkiem myszki - powiększenie/pomniejszanie skali mapy.
 • Ciągnięcie - przesuwanie obrazu mapy.

Menu

 • Konfiguracja - wywołanie Panelu zarządzania mapami:
  • Dziedziny - bloki tematyczne, z łatwo dostępną podręczną informacją o zestawach mapowych.
  • Mapy – wybieranie usług mapowych do wyświetlenia. Okienko wyszukiwania na górze ułatwia wyszukanie odpowiedniej warstwy. W tej zakładce również zmienia się kolejność warstw. W tym celu należy nacisnąć i przez chwilę przytrzymać daną warstwę a następnie przesunąć ją w odpowiednie miejsce.
  • Warstwy – włączanie i wyłączanie widoczności warstw wewnątrz usług mapowych oraz dostosowanie ich przezroczystości.
  • Podkłady – wybór mapy podkładowej spośród 8 różnych kompozycji.
 • Legenda  - opisy obiektów widocznych na mapie
 • Wyszukaj miejsce  - wyszukiwanie miejsc, adresów pocztowych, np.: Babia Góra, Warszawa, ul. Rakowiecka 4 a także według współrzędnych - stopnie w zapisie dziesiętnym (DD), czyli np. 52.208853, 21.013119
 • Moja lokalizacja - za pomocą sygnału nawigacji GPS lub lokalnych sieci Wi-Fi aplikacja jest w stanie przesunąć i powiększyć obraz mapy do lokalizacji, w której się znajdujemy
 • Dodaj WMS - dodawnie nowej usługi WMS
 • Import ścieżek - import tras zarejestrowanych urządzeniami GPS w formacie .kml lub .gpx
 • Udostępnij  - trzy sposoby podzielenia się mapą:
  • Gotowy kod do osadzenia mapy na dowolnej stronie www,
  • Link do mapy, który można np. wysłać e-mailem,
  • Opublikowanie aktualnie oglądanej mapy w portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn
 • Moje mapy - zapisywanie kompozycji mapowej w postaci pliku konfiguracyjnego .json, który można będzie w przyszłości wczytać w tej samej zakładce.
 • Informacje  - informacja o aplikacji i źródłach danych
 • Pomoc  - informacja o funkcjach aplikacji
 • Zasady korzystania  - warunki korzystania z publikowanych danych
 • Język / Language  - przełączanie wersji językowej aplikacji
 • Kontakt  - dane kontaktowe