Login
Geo-engineering atlases> Otwory wiertnicze

Otwory wiertnicze

W Bazie Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) znajduje się ponad 404 000 otworów wiertniczych w tym:

  • 308 120 otworów wiertniczych zlokalizowanych na obszarach Atlasów geologiczno-inżynierskich,
  • 19 860 otworów wiertniczych wykonanych na terenie kraju (poza obszarami Atlasów), wprowadzonych z dokumentacji geologiczno-inżynierskich powstałych od 2013 r.,
  • ponad 76 020 otworów wiertniczych z terenu Warszawy w postaci Kart Geotechnicznych Wyrobisk.

Otworowa Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich gromadzi dane o stratygrafii, genezie, litologii, właściwościach fizyczno-mechanicznych przewiercanych warstw gruntów i skał, badaniach makroskopowy i wydzielonych seriach geologiczno-inżynierskich (tylko dla otworów wykorzystywanych przy tworzeniu atlasów geologiczno-inżynierskich).

Karty otworów wiertniczych zawierają informacje o lokalizacji, współrzędnych x i y w układzie PL-1992, rzędnej H, inwestorze, zleceniodawcy, rodzaju i celu wiercenia, datach wykonania wiercenia, dozorze geologicznym i inne np.: o dokumentacji w ramach, której zostały wykonane.

Od roku 2013 otwory wiertnicze wprowadzane są do cyfrowej bazy danych zgodnie z instrukcją Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI). Instrukcja prowadzenia otworowej bazy danych. Przed rokiem 2013 wprowadzanie otworów wiertniczych nie podlegało standaryzacji. Otwory wiertnicze cyfrowano na podstawie doświadczenia wykonawcy bazy danych. Karty Geotechniczne Wyrobisk z obszaru Warszawy, które nie były wykorzystane do opracowania Atlasu geologiczno-inżynierskiego Warszawy, są przechowywane w bazie w formie skanu.